SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2018. december 16. Advent 3. vasárnapja XV. évf. 50. szám
__________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Ujjongj és zengjél háladalt, - mert nagy és szent a te Megváltód.”
__________________________________________________

 Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már három gyertyaláng.
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár. 

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!
__________________________________________________

 

EVANGÉLIUM: Lk 3, 10-18

Hogyan készüljünk a Megváltó e jövetelére?

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: ,,Mit tegyünk?''

  ,,Akinek két ruhája van -- válaszolta --, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.''

  Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: ,,Mester, mit tegyünk?''

  Ezt felelte nekik: ,,Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.''

  Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát mi mit tegyünk?''

  Nekik így felelt: ,,Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.''

  A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.''

  És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.


Adventi készület:

Nap

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

ADVENT
3.
vasárnapja

Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki

A szegények személyében legalább valamit viszonozhattok az Úrnak mindazért, amit nektek, szerencsésebbeknek ajándékozott. Ugyanakkor alapvető döntésetek is

közvetlenül láthatóvá válhat, amikor életeteket határozottan Isten és a testvérek felé irányítjátok.

Imádsággal, pihenéssel és családomra való figyelemmel ünneplem a vasárnapot.

Adakozom a rászorulóknak.

 

12.17.

hétfő

El nem vétetik a fejedelmi pálca Júdától, míg el nem jön, akinek a népek engedelmeskednek

Máriát azért kapjátok ajándékba, hogy segítsen nektek egy új, igazabb, személyesebb kapcsolatra lépni Jézussal. Mária a példájával tanít meg arra titeket, hogyan kell szerető tekintettel nézni arra, aki előbb szeretett titeket.

 

Bizalommal, türelemmel, figyelmes szeretettel fogadom a hozzám fordulókat.

 

12.18.

kedd

 

Jer 23,5-8; Mt 1,18-24

Az Úr a mi igazságunk

A maga közbenjárásával ő tanítványi szívet formál bennetek, hogy képesek legyetek a Fiú hallgatására, aki kinyilatkoztatja az Atya hiteles arcát és az ember igazi méltóságát.

Nemes szívvel elengedem a tartozásokat a családomban, közösségemben.

12.19.

szerda

Sámson felnövekedett:

az Úr lelke működni kezdett benne

Máriával, az Úr szolgálóleányával együtt fedezzétek föl a rejtett élet örömét és termékenységét.

Időt keresek és találok a csendre, imádságra, hogy az Úr készítse elő bennem az ünnepet.

 

 

12.20.

csütörtök

 

Iz 7,10-14; Lk 1,26-38

Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel, szűnjön meg a túláradó erőszak minden formája, amely oly sok elmondhatatlan szenvedés oka, aludjon ki a széthúzás számos tüze, amelyek azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy nyílt összetűzésekké fajulnak el: erősödjék meg a békés megoldások keresésére irányuló akarat, amelyek tiszteletben tartják a népek s az emberek jogos törekvéseit.

Átgondolom mit jelent számomra a hitem. Ma tudatosan keresem a szépet és a jót körülöttem, és hálát adok érte.

 

 

12.21.

péntek

Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken

Betlehemi Gyermek, a béke prófétája, bátorítsd a párbeszéd és a kiengesztelődés kezdeményezéseit, támogasd a béketörekvéseket, amelyek félénkek, de mégis telve vannak reménységgel, s már a megvalósulás útjára léptek a világban élő oly sok fivérünk és nővérünk békésebb jelenéért és jövőjéért.

Imádkozom és böjtölök. Hiszem, hogy ezek a tettek hatással vannak azokra, akik keresik a visszatérés útját az Atyához.

 

 

12.22.

szombat

Magasztalja lelkem az Urat!

Te, aki az igaz béke Fejedelme vagy, segíts, hogy megértsük, hogy az egyetlen út az építéshez a rossztól való elborzadás és elfordulás és a békének mindenkori bátor követése. Jószándékú emberek a föld minden nemzetéből, jöjjetek bizalommal az Üdvözítő jászolához! Siessetek, hogy találkozhassatok azzal, aki azért jön, hogy megtanítsa nekünk az igazság, a béke és a szeretet útját!

Megváltoztatom gondolkodásomat: felhagyok azzal a gon- dolattal, hogy tetteim, életem nincsenek hatással azok életére, akik az éhségtől szenvednek.

 

MEGÉRKEZETT

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
Az égi fény jelzi: megérkezett,
Piros szívek arany húrján majd felkacag
A Hozsánna, Dicséret és Hódolat.
Az én szívem’ is megérinti az öröm,
És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön!
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele,
A Boldogság és Üdvösség szent fényjele,
Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl
És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl!
S a szeretet úr lesz a nagy világ felett,
S jóakarat simítja meg a szíveket,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Advent alatt, ti földön élő emberek,
Kongassátok az elhallgatott szíveket,
Legyen csengés-bongás a föld terén át,
Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát!
Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen,
Az ég fénylő csillagképében megjelen,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Karácsony jön, hatalmas és titokzatos,
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok,
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek
S a békesség zászlója leng a föld felett,
Béke, öröm, szeretet és jóakarat
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,
S velük zengi a boldog föld az éneket:
Urunk, Szabadítónk, megérkezett!

Kárász Izabella 

 

SZENTMISÉK  DECEMBER  17 –  DECEMBER  23

18. Kedd: 06:00  Laczkó és Kővágó család lelki üdvéért;  

21. Péntek: 05:00   Nagykátai utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

22. Szombat: 18:30 Pesti utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

23. Vasárnap: 9:00 Páskom dűlői lakosok élő és elhunyt tagjaiért;         

                                                         ADVENT 4. VASÁRNAPJA

__________________________________________________________________

 - Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon, kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
__________________________________________________________________

Adventben minden kedden 06:00 órakor és pénteken hajnali 05:00 órakor lesznek "roráte" szentmisék, előtte és utána gyónási lehetőség. Szombaton továbbra is 18:30 órakor fog kezdődni a szentmise.
__________________________________________________________________

- 22-én, /szombat/ 9 órakor kérjük férfi híveinket, hogy segítsenek a fenyőfák beviteléhez a templomba, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.
__________________________________________________________________

- 23-án, vasárnap 16 órától GYÓNÁSI LEHETŐSÉG!!!!
__________________________________________________________________

A karácsonyi ünnepi miserend a következő:

- 24-én / hétfő / a szentmise éjfélkor lesz,

- 25-én / kedd / 9:00 órakor kezdődik a karácsonyi ünnepi szentmise,

- 26-án /szerda /ünnepi miserend szerint, 9:00 órakor kezdődik a karácsony másnapi szentmise,

- 30-án, Szent Család vasárnapján a szentmise után atya megáldja a családokat,

- 31-én / hétfő / Év végi hálaadás 17:00 órakor kezdődik.
__________________________________________________________________

- Elhunyt:

            Id. Samu József Tabán u. 20.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úr napja 2014
Zalán atya kösz...
2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja