Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. augusztus 30. Évközi 22. vasárnap XVIII. évf. 35. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Hozzád vágyódik szívem, - én Uram, Istenem.”
______________________________________________


SZENTLECKE:
Róm 12, 1-2

Adjátok testeteket élő áldozatul!

  Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata!

  Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!

 


EVANGÉLIUM:
Mt 16, 21-27

Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát!

  Abban az időben:

  Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: ,,Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!'' Mire ő Péterhez fordult: ,,Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!''

  Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?

  Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.''

 

Imamódszerek

Imádság a Szentírással II. (Ignáci szemlélődés)

1. Az ima előkészítése (8-10 perc)

- Elolvasom az evangéliumi szakaszt legalább kétszer. Három pontot kiemelek belőle.

- Ami megérintett a szövegből, azzal kapcsolatban megfogalmazok egy kérést, ami egyszerre kapcsolódik a szöveghez és az életemhez… Ez a kérés a kegyelem, amelyről érzem, hogy csak Isten ajándékozhatja nekem. A lelkigyakorlatok a hétköznapokban során érdemes a lelkigyakorlatos hét kegyelmét kérni, esetleg saját szavaimmal átfogalmazni.

- Eldöntöm, hogy hol és mennyi időt szeretnék imában tölteni, s ima közben nem változtatok ezen.

 2. Az ima (20-30-60 perc)

- Isten jelenlétébe helyezkedem (testtartás, megérkezés)

- Elmondom a bevezető imát: „Uram, add, hogy ezt az időt egészen Neked tudjam adni mindazzal, amim van, és ami vagyok. Legyen ez a Te dicsőségedre, tiszteletedre és szolgálatodra.”

- Röviden felidézem a történetet (az előkészített pontok alapján), amit szemlélni készülök

- elképzelem a helyszínt, ahol a jelenet játszódik

- Kérem a kegyelmet, ami előzőleg megfogalmazódott bennem.

- Az ima során igyekszem úgy elképzelni a jelenetet, mintha magam is ott lennék, akár külső szemlélőként, akár mintha az események részese volnék. Látom a személyeket, hallgatom beszédjüket, értelmezem cselekedeteiket. Igyekszem mindebből saját életemre is tanulságokat levonni.

- Ott időzök el, ahol leginkább érintve érzem magam.

- Az ima vége felé baráti beszélgetésbe kezdek Jézussal, vagy Istennel mindarról, ami az imámban történt. Befejezem egy Miatyánkkal vagy egy Dicsőséggel.

 3. Visszatekintés (8-10 perc) Írásban.

- Milyen kegyelmet kértem (és kaptam?)

- Mely szó, mondat, kép hatott rám leginkább?

- Milyen belső megmozdulásokat tapasztaltam?

- Milyennek mutatkozott Isten az imában?

- Mi zavart?

- Mire szeretnék visszatérni?

 

Viharok és zivatarok

Ne bosszankodjunk a viharok és zivatarok miatt, amelyek szívünket néha megbolygatják, és kellemes nyugalmát elrabolják. Alázzuk meg magunkat lelkünk legmélyéig; és bízzunk Istenben!         

Szalézi Szent Ferenc 


SZENTMISÉK AUGUSZTUS 31 –  SZEPTEMBER  06 

01. Kedd: 18:00 Margithegy utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

04. Péntek: 18:00 Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

05. Szombat: 18:30 VENI SANCTE-TANÉVNYITÓ- Gitáros szentmise

06. Vasárnap: 9:00 Belovai József lelki üdvéért,

                            és a Belovai és Fecske család elhunyt tagjaiért;

                  ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS
______________________________________________________

Szeretnénk köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki az elmúlt héten a tábort bármilyen módon segítette. Az ifjúsági hittanosok türelmét és szeretetét a gyerekek teli pocakkal, nasival és "mindig van mindenünk" mondattal jobban élvezhették. Köszönjük a "konyhásnénik" főztjét, ami a sok-sok szülői felajánlás nélkül biztosan nehezebben lett volna megoldható. Táborunk témája a "hétköznapi hősök" volt, és erre nem tudnánk jobb élő példát mondani, mint azokat, akik bármivel hozzájárultak a gyerekeknek szervezett táborhoz, mindenki magához mérten.
Egy kis beszámoló a táborról: minden napunkat a hétköznapi hősök téma egy kisebb részével, témázással töltöttük ki Zalán atyának hála, például a barátsággal. Volt részünk természetesen szentmisében, ügyességi versenyben - ami talán kicsit szokatlan, de annál viccesebb módon tett próbára minket-; népi játékokban-amikor is 2 vezetőnkről kiderült, hogy boszorkány-; sportversenyben, és egy, az egész tábort és talán a nyarat is lezáró tábortűzben. Négy csapatban voltunk körülbelül ötvenen, de vezetői szemmel mondhatom hogy a kisebb konfliktusokat leszámítva - ami talán természetes is ennyi embernél-, igazán összetartó közösség volt, nyitott, és igazi alakítható, jó alapanyag a jövő kereszténységéhez és tudatos, cselekvésre kész rétegéhez.
______________________________________________________

Egyházunk új tagja:

                Pálfi Dániel és Bekő Bianka: Patrik nevű gyermeke;