Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. március 15. Nagyböjt 3. vasárnapja XVIII. évf. 11. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Bár hallgatnátok ma Isten szavára, - Népem, ne légy kemény szívű.”
______________________________________________


EVANGÉLIUM:
Jn 4, 5 –15. 19b-26. 39a. 40-42

  Abban az időben:

                Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt.

                Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: ,,Adj innom!'' Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: ,,Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni?'' A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal.

Jézus így felelt: ,,Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked: Adj innom!«, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked.''

                Az asszony ezt felelte: ,,Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai?''

                Jézus erre megjegyezte: ,,Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.'' Erre az asszony megkérte: ,,Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt.''

Jézus ezt felelte: ,,Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.''

                Az asszony így szólt: ,,Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.''

                Erre Jézus kijelentette: ,,Én vagyok az, aki veled beszélek.''

                Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: ,,Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.''


Nagyböjti készület:

 

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Március 16.

hétfő

2 Kir 5,1-15a
Lk 4,24-30

Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10). Ez különösen is igaz nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházaknak és népeknek.

Felfedezem az adás örömét egy mosolyban, egy jó szóban,
egy szerető tettben.

Március 17.

kedd

Dán 3.25. 34-43 Mt 20,21-35

Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is minden olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér, arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a Gondviselés részéről.

Ma a Gondviselés eszköze leszek. Tükrözni akarom Isten nagylelkű
és végtelen jóságát.

Március 18.

szerda

Mtörv 4,1.5-9

Mt 5,17-19

Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogyne gondoskodna az én szükségeimről is legközelebb Ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?

Hálát adok Isten Gondviseléséért! Átelmélkedem mi mindent tett értem, hogy a jövőben nagyobb legyen a hitem!

Március

19.

csütörtök

 

Szent József, Szűz Mária jegyese

2Sám 7,4-5a.12-14a.16

Róm 4,13.16-18.22

Lk 2,41-51a

Végül a böjt elveszi az erőt az erőszakból, lefegyverez minket, jelentős alkalmat szolgáltat rá, hogy lélekben növekedjünk.

Kibékülök azzal, aki­vel szükséges. Isten „Igaz Emberének” segítségét kérem az Édesapákért.

Március

20.
péntek
(böjti nap)

Oz 14,2-10

Mk 12,28b-34

Egyrészt lehetőségünk nyílik rá, hogy megértsük: mit tapasz­talnak azok, akiknek a legszükségesebb dolgok is hiányoznak és ismerik a napi éhezés gyötrelmeit, másrészt kifejezésre juttatja lelkünk állapotát, amely Isten jóságára éhezik, és Isten életére szomjazik.

Ma negyed óra Szentségimádást végzek
– itt vagy valamelyik templomban.

Március 21. szombat

Oz 6,1-6

Lk 18,9-14

A böjt felráz, figyelmesebbé tesz minket Isten és a fele­ba­rátaink iránt, felkelti akaratunkat, hogy engedelmesked­jünk Istennek, aki egyedül képes betölteni éhségünket.

Ma (is) jó kedvvel végzem az otthoni munkám. Kerülöm a „médiazajt”.

Március 22.

Nagyböjt
4.

vasár-napja

 

 

1Sám 16,1b.6-7.10-13a.

Ef 5,8-14

Jn 9,1-41

Az Egyház tagjait hívom, hogy lendülettel vágjanak neki a nagyböjt útjának és támaszkodjanak az alamizsnára, a böjtre és az imára. Ha olykor úgy tűnik is, hogy sok szívben kialszik a szeretet, soha nem huny ki Isten szívében! Ő mindig nyújt számunkra új alkalmakat, hogy újra elkezdhessünk szeretni.

Minél több embernek
szerzek ma örömet, hogy ezáltal is megmutassam Isten szeretetét.

 

„Játék Sarok”

Kedves Gyerekek!

„Játék Sarok” címmel indított rejtvénysorozatunk megfejtői között megtörtént a sorsolás, melyben örömünkre eddig sokan vetettek részt!

 

Minden rejtvényt hibátlanul oldott meg:    Gedei Dorina

Gratulálunk neki!

 

Köszönjük a beküldött rejtvényeket. Nagyon szurkolunk Nektek, hogy minél több helyes megfejtés érkezzen a dobozba! 

Folytasd az igét! Nem csak kenyérrel él az ember, hanem...

 1. hússal
 2. zöldséggel
 3. Isten minden igéjével
 4. sáskával és erdei mézzel

Ki volt Jézus legszeretettebb tanítványa?

 1. Péter
 2. János
 3. András

Jézus árulójának neve?

 1. Júdás
 2. Júdeás
 3. Jákob

Jézus kivégzésének helye

 1. Olajfák hegye
 2. Golgota
 3. Sion

Milyen napon támadt fel Jézus?

 1. péntek
 2. szombat
 3. vasárnap

 

"Arra buzdítok minden kedves Olvasót, hogy ne foglalkozzon a világ hisztijével, inkább ültessen a kertbe egy fát, gondozza a rózsabokrokat, főzzön valami finomat, kedveskedjenek pajkosan egymással és tegyék rendbe az otthonukat! Ettől jobb lesz a világ, értékesebb az élet."                                                                                        

Böjte Csaba 

 

SZENTMISÉK MÁRCIUS 16 – MÁRCIUS 22

17. Kedd: 18:00 Legelő utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; PLÉBÁNIÁN!

20. Péntek: 18:00 Belovai József lelki üdvéért, Belovai és Fecske család elhunyt és élő tagjaiért; KERESZTÚT - PLÉBÁNIÁN!

21. Szombat: 18:30 Trepák István és id. Trepák István lelki üdvéért (haláluk évfordulóján);

22. Vasárnap: 9:00 Koncz József lelki üdvéért;

                            Vastag József és Gedei Mária,

                            valamint vejük Gáspár István lelki üdvéért;

                    NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
______________________________________________________

Nagyböjti lelki nap!!!

Nagyböjti lelki készületünk különleges alkalma, március 21-én és március 28-án szombatonként lesz.

E napokon a program:

18:30-kor különleges Keresztút elmélkedése és imádkozása,

19:00-kor ünnepi szentmise, lelkigyakorlatos elmélkedéssel Szentmise után igény szerint Tz-i imaóra és gyóntatás a templomban.
______________________________________________________

Március 19-én ünnepli az egyház Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepét, ezért 22-én, vasárnap a szentmise után plébánosunk megáldja az apukákat, nagypapákat. Ilyen módon is megemlékezünk az apai méltóságról, erőt kérünk az apai hivatás megéléséhez. Szeretettel várunk rá minden édesapát és nagyapát!!!
______________________________________________________

Egyházunk új tagja:

                Szűcs Zoltán László és László Zsuzsanna: Dávid nevű gyermeke;