Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. január 05. Karácsony 2. vasárnapja XVIII. évf. 01. szám
_______________________________________________

Istentől megáldott, békés, örömteli  és boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!          
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Az Ige emberré lett, - és itt élt közöttünk.”
______________________________________________


EVANGÉLIUM:
Jn 1, 1-18

Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

  Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.

  Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

  És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

  János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette ,,Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.

  Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

 

ISTEN FIZESSE MEG!

         Eme talán régiesnek tűnő, ám annál kifejezőbb köszönési formát használom, amikor visszatekintve az elmúlt esztendőre kifejezem köszönetemet. Isten fizesse meg, mert más úgysem tudja olyan mértékben kifejezni a hálát, ami a szívemben van irányotokba, értetek.

            Most már bátran mondhatjuk, hogy másfél év alatt egészen összeszoktunk, összecsiszolódtunk. Volt sok örömünk, a nehézségeinket meg próbáltuk emberhez, keresztényhez méltó módon kezelni.

            Először is elnézést kérek, ha bárkit is megbántottam akár modorommal, akár szavaimmal, cselekedeteimmel. Emberek vagyunk, és tévedhetünk, követhetünk el hibákat; de nem szeretnénk hibáinkkal élni – azokat javítani szeretnénk.

            A nyáron voltak itt ismerőseim, akik megjegyezték, milyen családbarát plébánia van itt Kókán. Ezért különösen is hálás vagyok.

            Az Egyházmegyei Találkozó minden bizonnyal nagy ösztönző volt számunkra, de tettük a dolgunkat. Röpke három hónap alatt veletek hoztunk össze egy olyan találkozót, melyre más egyházközségeknek tizenkét hónapjuk volt.

            Ismertek már annyira, hogy nem szeretnék most névsorolvasást tartani - nem is mindenki szereti – figyelmünket inkább a személyes támogatások mellett a közösségi összefogásra szeretném terelni. Valaki a tavasz folyamán megjegyezte, atya itt ne várj olyan összefogást mint Nógrádban, itt olyan nem lesz...tévedett...hála Istennek. Nagyon szépen össze tudtunk dolgozni az Önkormányzattal és hivatalaival, Polgárőrséggel, Tűzoltó Egyesülettel, Alapítványokkal, támogatókkal...és sorolhatnám.

            Sok szép élményünk van a nyársalásoktól elkezdve, udvar és kerítés rendbetételen keresztül, játszótér kialakítás, kisvasút, kötélpálya – folyamatban lévő Közösségi Ház kialakításán át, a foci és röplabda pályák földmunkálatai, Egyházmegyei Találkozónk, Adventi napjaink, Nagyböjti keresztút, Koncertek és sok más közösségi alkalom; mind mind megerősítenek, hogy jó közösséggé válás útján haladunk.

            Ahogyan Rimócon a Férfiszövetség tagjai mondják: a jövőben is hasonló hozzáállással haladjunk.

ISTEN FIZESSE MINDENKINEK MINDENÉRT, ÉS Ő LEGYEN JUTALMUNK!

 

Kedves Gyerekek!

A „Játék Sarok” II. időszaka január 06-ig, azaz Vízkeresztig tart, így a második időszak utolsó rejtvényét találjátok a kiadványunkban.

Kérünk benneteket, hogy, aki még nem hozta el és dobta be a játékszelvényt, a következő vasárnapig (január 12.) még megteheti.

„Játék Sarok” 

 

SZENTMISÉK JANUÁR 06 – JANUÁR 12

06. Hétfő: 18:30 Szenvedélybetegekért;

07. Kedd: 18:00 Isaszegi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

10. Péntek: 18:00 A kicsinyek jövőjéért;

11. Szombat: 18:30 Keczöl Lajos lelki üdvéért (halálának 11. évf.)

                             Laczkó Ferenc és nagyszülei lelki üdvéért;

12. Vasárnap: 9:00 Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére, a Felsővásártéri imacsoport mondatja;

                            Szabó István lelki üdvéért,

                            nagyszülők Szabó János és felesége Varró Mária,

                            valamint fiuk János és lányuk Mária lelki üdvéért;

                       URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
______________________________________________________

06. hétfő: VÍZKERESZT - PARANCSOLT ÜNNEP!! Házmegáldásokat következő hétvégétől végezzük. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
______________________________________________________

Felnőtt hittanunk következő időpontja, január 14. Szentmise és a szentségimádás után. 
______________________________________________________

STÓLADÍJSZABÁS 2020-ban VÁLTOZATLAN!

 

Kóka

Országos

Szentmise (orgonás)

2.500 Ft

3.000 Ft

Temetés

20.000 Ft

25.000 Ft

Esküvő

25.000 Ft

30.000 Ft

Harangozás

1.000 Ft

1.500 Ft

Egyházadó

     2.500 Ft/fő

______________________________________________________

Elhunytak:      Kazinczi Józsefné Bugyi Mária Nagykátai út 18.

                        Mészáros Károlyné Jónás Eszter Zsámboki u. 26.

                        Bekő Istvánné Dóczi Mária Jászberényi u. 3.

                        Laczkó Józsefné Laczkó Margit Ilona volt kókai lakos

                        Varró István Szecsei u. 29.

                        Németh Dávid István Jókai u. 14.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!