Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2019. november 24. Krisztus király vasárnapja XVII. évf. 47. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Isten házába indulunk, - örömtől dobban a szívünk.”
_____________________________________________________


SZENTLECKE
: Kol 1, 12-20

A mennyei Atya nekünk is helyet ad szeretett Fia országában.

Testvéreim!

Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban.

  Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve.

  Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.

  Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.


EVANGÉLIUM:
Lk 23, 35-43

Krisztus az örök élet Királya.

Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba érsz!''

Abban az időben:

   Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított -- mondták --, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.''

  Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' -- mondták.

  Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.

  Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás?

Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.''

  Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.'' Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

 

Családi ünnep a templomban 2019. november 24.

Adjunk hálát az egyházközség közösségében mindazokért, akik hűségesen kitartottak egymás mellett, jóban, rosszban és elfogadták meghívásunkat. Álljon előttünk példaként az ő hűségük!

60 évesek

Farkas Imre – Varró Valéria

 

55 évesek:

Hegedűs István – Szalga Ágnes

Pintér Gábor – Radnyán Julianna

 

50 évesek:

Juhász László – Bakarecz Erzsébet

Gazsi József  – Bálint Teréz

Jermi András – Szigeti Mária

 

45 évesek:

Szondi Károly – Laczkó Mária

Rojtos Pál – Palyaga Rózsa

Papp József – Szvitek Ilona

Szalai Miklós – László Katalin

Udvari István – Papp Margit

Papp János – Szűcs Piroska

Pintér László – Hills Margit

 

40 évesek:

Varró Vince – Szekeres Éva

Gödöllei László – Horváth Margit

Pozsgai László – Lestár Magdolna

Lantos József – Bekő Erzsébet

Sára Ferenc – Tóth Edit

 

35 évesek:

Gödöllei Ferenc – Báder Ilona

Juhász László – Darvas Gyöngyi

Kertész László – Szalga Anna

Ruzsák János – Koncz Piroska

László Péter – Laczkó Erzsébet

Dr. Dobos József – László Erika

Németh István – Kiss Judit

Pálinkás László – Laczkó Éva

 

30 évesek:

Gallai Zoltán – Papp Zsuzsanna

Vattai Ferenc – Papp Erika

Újfalusi Rafael – Inoka Piroska

Szekeres István – Pozsgai Erika

Sóti József – Laczkó Gabriella

Zorkó Zoltán – Juhász Zsuzsanna

Sólyom Csaba – Gedei Katalin

Balla Ferenc – Halasi Ildikó

 

25 évesek:

Tóth László – Jámbor Éva

Tóth Imre – Koska Éva

Szabó István – Surányi Szilvia

Krizsa Károly – Mikó Mária

Pálinkás Csaba – Kovács Rozália

Bugyi László – Laczkó Tímea

Németh János – Papp Nóra

 

Jócselekedetet megelőző harc

A jócselekedetet megelőző harc olyan, mint az ünnepi zsoltárt megelőző antifóna.                                      

Pio atya 

 

SZENTMISÉK NOVEMBER 26 – DECEMBER 01

26. Kedd: 18:00 Homok utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

29. Péntek: 18:00 Házassági évfordulóra;

30. Szombat: 18:30 Laczkó Rafaelné Holló Katalin, férje Rafael, valamint nagyszülők lelki üdvéért;

                             Juhász Józsefné Zábel Julianna és elhunyt családtagok lelki üdvéért;

01. Vasárnap: 9:00 Varró István, felesége Dóczi Mária, vejük Aranyos Imre,

                            Varró István, Varró Mária keresztszülőkért,

                            valamint, Dóczi, Tóth és Varró család elhunytjaiért

                     16:00 ADVENTI KONCERT

                       ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA 
______________________________________________________

Kérjük Híveinket, hogy szentségimádásunkat december 1-én, vasárnap, DÉLIG tartsák! 
______________________________________________________

Meghitt hangulatú Adventi koncertet ad Kállay Bori művésznő, Berkes János operaénekessel Advent első vasárnapján 16:00 órakor a Szent Máté templomban.

Zongorán kísér: Hegedűs Valér
______________________________________________________

November 26 -al elindul Felnőtt Hittan nevű közösségi találkozásunk.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék hitüket jobban megismerni, kapcsolatukat mélyíteni Istenünkkel, közösségben lenni.

Találkozásaink: kéthetente keddenként a szentmise és szentségimádás után. 
______________________________________________________

Adventi lelkigyakorlatot tartunk december 5-én /csütörtök/, 6-án / péntek/, 7-én / szombat/, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit.