Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2019. november 17. Évközi 33. vasárnap XVII. évf. 46. szám
_______________________________________________

 Zsoltár válasz:

„Eljön az Úr ítélni a földet, - igazságban ítéli az egész világot.”
_____________________________________________________


EVANGÉLIUM:
Lk 21, 5-19     

Semmi sem maradandó ezen a földön. Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül.

Abban az időben:

  Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: ,,Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.''

  Erre megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?''

  Ő így válaszolt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.«Ne kövessétek őket.

  Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!''

  Aztán így folytatta: ,,Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.

  De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.

  Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

  Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.''

 

A szeretet gyógyító ereje

A szeretet benned van, csak az a kérdés, hogy mennyire engeded kinyitni, azt a kiskaput, amin keresztül eljuthat másokhoz is.
Amikor feltárul a szíved, akkor a szívcsakrád is gyógyul. Hirtelen úgy érzed, hogy mindent kiadnál magadból, és semmit sem kell megtartanod, mert úgy is visszakapod. Sőt még többet is, mint amint vártál.
Ha engeded a szeretetet áramolni, vagyis nem csak kiadsz magadból, hanem be is engeded a szívedbe, akkor a szeretet áramlásán keresztül gyógyul a lelked is.

Ugyan olyan fontos, a szeretet befogadását megtanulni, mint a kiadását.
Sokan panaszkodnak, hogy úgy érzik, őket nem szereti senki. Pedig ez biztosan nincs így, csak valamiért nem merik elfogadni a szeretetet másoktól. Talán félnek attól, hogy akkor nekik is viszonozni kell a szeretetet. A szeretetet soha nem kell viszonozni, ez nem egy kötelező műfaj! Ezt mindenki magában érzi. Soha nem szabad, hogy rutinná váljon, mert az már nem az önzetlen szeretet. Akkor már nem tiszta a szándék mögötte.

Az önzetlen, tiszta szándékú szeretettel gyógyítod önmagad, és azt akinek adod. Hiszen a szeretet ,,minden".
A szeretet mindenben benne van. Fűben, fában, a galambok turbékolásában, a hajnali napfelkeltében, és az esti naplementében, az ételben - melyet szeretettel készítenek....
Aki képes felismerni ezeket az ,,apróságokat", az felismeri a jót is. A jó, pedig pozitív energiát gerjeszt, ami kitisztítja a negatív beidegződéseket, és ezáltal a gyógyító folyamatok beindulnak.

És, hogy honnan tudod, hogy tiszta szeretetet adtál?
Utána nem gondolsz arra, hogy mégse kellett volna!
Nincs olyan érzés benned, hogy: Túl sokat adtam! És alig kaptam valamit.
Nem vársz érte cserébe semmit, és legközelebb is megtennéd.
És minden körülmények között örülsz annak, hogy így tettél.

 

Kedves Gyerekek!

Szentírás vasárnapján a Templomi Hírlevelünkben jeleztük, hogy a „Játék Sarok” I. időszaka Advent kezdetéig tart, mivel a következő számban már nem tudunk feladatot adni, így az első időszak utolsó rejtvényét találjátok a kiadványunkban.  

Kérünk benneteket, hogy, aki még nem hozta el és dobta be a játékszelvényt, minél hamarabb tegye meg.

„Játék Sarok”

 

Lelki méhecskék

Legyetek olyanok, mint a lelki méhecskék, akik nem visznek mást a kasba, csak mézet és viaszt. Házatok békével, szelídséggel, egyetértéssel, alázattal és kegyelemmel legyen teljes.

Pio atya 

 

SZENTMISÉK NOVEMBER 18 – NOVEMBER 24

19. Kedd: 18:00 Felsővásártér utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

22. Péntek: 18:00 Élő és elhunyt kántorokért;

23. Szombat: 18:30 Harmónia kórustagokért, élő és elhunyt hozzátartozóikért;

24. Vasárnap: 9:00 Jubiláló házaspárokért;

                     KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA
______________________________________________________

Ma:  15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Harmónia Vegyeskar 25 éves ünnepi műsora november 23-án, szombaton este lesz, a 18:30 órakor kezdődő szentmise keretében.
Ünnepeljünk együtt velük!
______________________________________________________

November 26 -al elindul Felnőtt Hittan nevű közösségi találkozásunk.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék hitüket jobban megismerni, kapcsolatukat mélyíteni Istenünkkel, közösségben lenni.

Találkozásaink: kéthetente keddenként a szentmise és szentségimádás után. 
______________________________________________________

Az év végéhez közeledvén, kérjük kedves Híveinket - akik még nem tették -, hitbéli kötelességüknek eleget téve, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSUKAT (2 500 Ft/fő) rendezzék, ezáltal áldoznak és részt vállalnak az egyházi közösség (plébánia, templom fenntartása, közüzemi kiadások, egyéb programok) működésében. 

Erre lehetőség van a szentmisék után, vagy irodai nyitva tartás szerint, mely az újság hajtott részén található, avagy a templomban hátul található csekkel.