Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________  

2019. október 06. Évközi 27. vasárnap XVII. évf. 40. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Bár hallgatnátok ma Isten szavára, - ,,Népem, ne légy keményszívű.”

 


SZENTLECKE
: 2 Tim 1, 6-8. 13-14

Bátor szívvel tégy tanúságot Jézus Krisztus mellett!

  Szeretett Fiam!

  Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.

 


EVANGÉLIUM:
Lk 17, 5-10

A jó szolga nem pusztán kötelességből, hanem szeretetből végzi munkáját:

Abban az időben:

  Az apostolok kérték az Urat: ,,Növeld bennünk a hitet.''

  Az Úr így válaszolt: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.

  Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait?

  Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.''

 

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Ünnepe: október 8.

Különleges ünnepünk ez a mai. A Szűzanya ugyan mindannyiunk mennyei
Édesanyja, de ránk magyarokra megkülönböztetett szeretettel tekint. Amióta Szent István király elsőként a világon felajánlotta Neki az országot, "emlékezete él minden idők nemzedékeiben". Csak rajta keresztül juthatunk el "az istenfélelemnek, megismerésnek" útjára, ő mutat be minket Szent Fiának. Talán sokszor hallottuk, de most fájón érezzük, hogy sose volt nagyobb szükség Mária közbenjárására, védelmére népünknek, mint most. Kövessük az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban, a rászorulók felé forduló szeretetben!  Figyeljük üzeneteit, hiszen "aki rám hallgat, meg nem szégyenül."

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

 

Magyarok Nagyasszonya

Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűz Mária,
Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.

Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.

Mind a tíz bűnnel komáztunk,
Belzebubbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bűn.

Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,

Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bűneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.

Te látod, hogy szívünk marja
A bűnbánat jeges karma,
Pislog már a keserűség
Hamvából a régi hűség.

Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkről már hull a hályog.

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.

Sík Sándor 


„Játék Sarok” 


Rügyeket hajtottam, mint a szőlőtőke,
virágaim pompás gyümölcsöt termettek.
Anyja vagyok én a szép szeretetnek,
az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek.
(Sir 24, 23-24)


SZENTMISÉK  OKTÓBER 07 –  OKTÓBER  13

08. Kedd: 18:00 Varró János halvafekvő szentmise;

11. Péntek: 18:00 Az Egyház missziós megújulásáért;

12. Szombat: 18:30 Hitoktatókért;

13. Vasárnap: 9:00 Születésnapra hálaadásul,

                            továbbá Dékán Andor lelki üdvéért (halálának 1. évfordulóján);

                            Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;

                            Varró János lelki üdvéért (8-ad napos);
______________________________________________________

Október folyamán a hétköznapi szentmisék előtt fél órával, Rózsafüzér imádsággal köszöntjük Égi Édesanyánkat.
______________________________________________________

Az év végéhez közeledvén, kérjük kedves Híveinket - akik még nem tették -, hitbéli kötelességüknek eleget téve, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSUKAT (2 500 Ft/fő) rendezzék, ezáltal áldoznak és részt vállalnak az egyházi közösség (plébánia, templom fenntartása, közüzemi kiadások, egyéb programok) működésében. 

Erre lehetőség van a szentmisék után, vagy irodai nyitva tartás szerint, mely az újság hajtott részén található, avagy a templomban hátul található csekkel.

Az elmaradt egyházi adót 3 évre visszamenőleg lehet rendezni, szentségek kiszolgáltatásának kérésekor vagy szentmise szándék bejegyzésekor, illetve temetési adminisztrációs ügyeink rendezésekor.
______________________________________________________

Elhunyt:   Varró János, Damjanich u. 16.                                                          

Adj Uram örök nyugodalmat neki!