Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2019. szeptember 15. Évközi 24. vasárnap XVII. évf. 37. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Felkelek és útnak indulok, - Atyám házába térek.”


SZENTLECKE:
1 Tim 1, 12-17

Krisztus azért jött, hogy üdvözítse a bűnösöket

Szeretett Fiam!

  Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára -- engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem őt, és erőszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel.

  Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük az első én vagyok. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elsőként rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre.

  Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké! Ámen.


EVANGÉLIUM:
Lk 15, 1-10

Az egész mennyország örül minden megtérő bűnösnek.

Abban az időben:

  A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: ,,Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.!''

  Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: ,,Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon,

akinek nincs szüksége megtérésre.

  Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.''

 

NAPI-PARANCSOK 

Napi-parancsod minden reggel várom, 
s minden reggel elhangzik mind a három: 
"Jöjjetek!" "Maradjatok!" MENJETEK!" 
Hangodra boldogan figyelhetek. 


"Jöjjetek hozzám!" Indulhatok újra. 
Szíved, kincsesházad kitárt kapuja 
minden nap vár, be sem zárhatja semmi. 
Indulhatok áldást és erőt venni, 
minden nap új erőt és új kegyelmet. 
közelebb hozzád! Mind mélyebbre benned! 


S a másik parancs? "Maradjatok bennem!"? 
Boldogság annak is eleget tennem: 
beléd rejtőzni, megmaradni nálad, 
érezni, hogy Lelked lelkembe árad, 
hogy már nem én, Te vagy a szóban, tettben, 
titokzatosan veled eggyé lettem: 
Te énbennem és én Krisztusom, benned! 
Csodálni, áldani örök kegyelmed! 


De a harmadik parancs: "Menjetek!"? 
Hiszen ha veled eggyé lehetek, 
indulni kell, menni, minden nap újra, 
mint követed, szereteted tanúja! 
Indulni kell, ahová küldesz engem, 
a Te száddá, a Te kezeddé lennem! 
Amerre seb sajog és ínség éget, 
vinni szereteted és békességed! 
Annyi a békétlen és beteg! 


"Jöjjetek!" "Maradjatok!" "Menjetek!" 
Három napi-parancsod hallhatom 
minden új reggel, minden új napon. 
Segítsd, Vezérem, gyenge katonádat, 
teljesíteni mindig mind a hármat! 
KÖVESS ENGEM! 

TÚRMEZEI ERZSÉBET  

 

Ha szent a gyökér, szentek az ágak is

Az elmúlt hetek forrósága, szárazsága után végre jött egy kiadós eső. Szemmel láthatóan zöldebbé vált a fű, a növények kókadtsága megszűnt!
A száradó növények feléledéséről eszembe jutottak Vértesaljai László SJ gondolatai a kis ginkgo biloba fájáról.

 

"Fát ültettem, mert a kertünkben kivágtak egy ősi tányérfenyőt, és mert kiszáradt, majd kidőlt két másik fa. Februárban ültettem a derék ginkgo bilobát, tavasszal már rügyet fakasztott, majd leveleket bontott széles jókedvében. Lombos és formás kis fácska lett belőle, élettől duzzadó, legyező formájú páfrányfenyő-levélkékkel. Öt hónapos barátok voltunk, amikor elköszöntem tőle. Többek segítségét is kértem, hogy ne hagyják szomjan veszni, amíg odaleszek, de hiába is tettem. Egy hónap elteltével, alighogy megérkeztem, máris siettem hozzá, még aznap este...

Üres és kopasz ágaival fogadott, szava sem volt. Rozsdás barnára marta a kíméletlen napsütés a kis barátomat, aki a keményre kiégett tányérkájára hullajtotta szomorúan a leveleit. Nekem sem volt szavam, csak álltam oly bánatosan.

Gondolatban már újat ültettem, mire elszégyelltem magam gyarló kicsinyhitűségem miatt. Azért megpróbálom, olyan bibliás módon, hátha kihajt mégis jövőre. Na de addig? – kérdeztem, és csak sóhajtottam hozzá. Azért hoztam neki egy nagy vödör vizet. Meleg volt augusztus elején, azok a forró, negyven fok közeli napok egyre csak ismétlődtek, de én is, ismételten, napról napra kimentem a kicsi fámhoz. A locsolás után mindig maradtam, mert jó volt vele lenni.

Egy hét elteltével kétség fogott el, hogy hiába hordom neki a vizet.

Két hét elteltével, a tűző napon, ki tudja véletlen volt-e, közel hajoltam az ágaihoz, és megvizsgáltam az állapotát. Mintha valami duzzanatot véltem volna megpillantani, itt is, ott is az ágain! Zöld duzzanatokat! Kicsi zöld rügyeket!

Hogy újrakezdi az egészet? Most, éppen a nyár közepén? – erre nem gondoltam, csak arra, hogy jövőre azért mégis kizöldül. A maga idejében.

De így? Ilyen gyorsan? Nem, ebben nem hittem.

De hogy is csinálod te ezt? – kérdeztem a kis fát, mire szemlesütve csak hallgatott. A gyökereire gondoltam, a jó és erős gyökereire, melyen nem fogott még a hirosimai atombomba sem. Vagy hatvan évmillió bujkál benned, te élő kövület, aki kibírtad a jégkorszakot, de a perzselő melegeket is. Mert jó a gyökered, mert jó a géned, mert jó a genezised, mert, halljad csak, mert jól megteremtettek. Azóta sem kellett téged kezelni, úgy vagy jó, ahogy vagy!

Taníts hát bennünket, hogy mi se vesszünk ki, mert hiszen… „Ha szent a gyökér, szentek lesznek az ágak is” (Róm 11,16)."

 

Tegyünk meg mindent, amit csak tudunk és a többit bízzuk az Úrra! Ő gondoskodik! Ő szeret! Mindig! Most is!


„Ha valakinek egy kicsit is segíthetsz, légy boldog, mert a hasznosság, és a kedvesség lépcsőin Isten a boldogság, és a barátság felé vezet téged.”

Maltbie Babcock 

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 16 –  SZEPTEMBER  22

17. Kedd: 18:00 Beregkúti utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

20. Péntek: 18:00 Szülőkért és nagyszülőkért, valamint jóbarátokért;

21. Szombat: 18:30 Balla Ferenc lelki üdvéért (halálának 6. évfordulója), 

                             valamint élő és elhunyt családtagokért;

                             Farkas László lelki üdvéért (halálának 30-ad napján);

22. Vasárnap: 9:00  Hívekért; 

                                  ÜNNEPI SZENTMISE
______________________________________________________

BÚCSÚI KÉSZÜLET: Egyházközségünk a templom búcsújára 21-én, a szentmise után 1 órás szentségimádással készül.

Szeretettel hívunk, és várunk rá mindenkit; az otthoni feladatok mellett így készüljünk lelkiekben is az egyházközség nagy ünnepére.
______________________________________________________

Templomunk búcsúja 22-én, vasárnap, 9:00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz.  Szentmise után minden testvérünket, vendéget, zarándokot szeretettel hívunk és várunk a plébániára, egy szeretet vendégségre!

Aki teheti, és szívesen megteszi, szeretettel kérjük, hozzon egy tál finom süteményt  22-én,  vasárnap reggeltől a plébániára a hazaiak, valamint a hozzánk érkező vendégek megkínálásához!
______________________________________________________

Egyházunk új tagjai:

            Décsi László és Décsi Diána: Damján László nevű gyermeke;

            Sárközi József és Losó Ágnes Anna: Roland Iván nevű gyermeke;

            Sárközi József és Losó Ágnes Anna: Emánuel nevű gyermeke;

            Sárközi József és Czuczu Éva: Ramóna nevű gyermeke.