Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. szeptember 01. Évközi 22. vasárnap XVII. évf. 35. szám
____________________________________________________

 Zsoltár válasz:

„Jóságodban Istenünk, - hajlékot készítesz a szegénynek.”


SZENTLECKE:
Zsid 12, 18-19. 22-24a

Az ószövetségi áldozatok megszűntek: járuljunk Jézus örök áldozatához!

Testvéreim! Ti nem kézzel tapintható hegyhez, és lobogó tűzhöz járultatok, sem sűrű homályhoz, sötétséghez, sem forgószélhez, harsonazengéshez vagy mennydörgő szózathoz, amelynek hallatára (a zsidók) könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk.

  Nem, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz.


EVANGÉLIUM:
Lk 14, 1. 7-14

A kevélyt megalázzák, az alázatost dicsőségre emelik.

Szeretetből tegyük a jót, ne pedig a viszonzás reményében!

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.

  ,,Amikor lakomára hívnak -- kezdte --, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.

  Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.''

  Ekkor a házigazdához fordult: ,,Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.''

 

Kezdődik a tanév! Neked, mint pedagógusnak hinned kell, hogy minden gyermek a Teremtőnk drága ajándéka. Jelszónk: a mi Istenünk selejtet nem teremt! Ez az élő hit ragyogjon ott az arcodon! Tudnod kell, hogy növendéked rád emeli a tekintetét, olyannak ismeri világát, amilyennek szemed tükrében látja önmagát! Bízzál a diákban, és bízzál magadban, lehetetlen feladatot nem ad az Isten!   

Böjte Csaba

 

Tanévnyitó

Ím, egy kis hadsereg
Elszánt harcra készen,
A hátakon táska,
Füzetek a kézben.
Szívekben s ajkakon
Áhítatos ének,
Hadbainduláshoz:
Oh, jöjj el Szentlélek!

Mert mi hadba megyünk
A lustaság ellen
S hódítani akarunk
Tudományberkekben.
Célunk: tanult s okos
Emberekké lenni,
Hogy az Égért s földért
Tudjunk sok jót tenni

Azért a mi harcunk
Valóban szent harc lesz,
Szükségünk van hozzá
Égi kegyelemhez.
Azért esd szívünkből
A könyörgő ének.
Jöjj el segíteni,
Oh, jöjj el Szentlélek!

Blaskó Mária

Veni Sancte! - Ima a Szentlélekhez

Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!

Jöjj Szentlélek Úristen! 
Helyettesítsd csendes nyugalommal, 
                        A bennünk lévő feszültséget. 
Helyettesítsd csendes bizalommal, 
                        A bennünk lévő aggodalmat. 
Helyettesítsd erős hittel, 
                        A bennünk lévő félelmet. 
Helyettesítsd kegyelem édességével, 
                        A bennünk lévő keserűséget. 
Helyettesítsd ragyogó fényeddel, 
                        A bennünk lévő sötétséget. 
Helyettesítsd szerető melegeddel, 
                        A bennünk lévő hideget. 
Helyettesítsd fényességeddel, 
                        A bennünk lévő éjszakát. 
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, 
                        A bennünk uralkodó hideg telet. 
Egyengesd ferdeségünket. 
                        Vedd el büszkeségünk élességét, 
De mélyítsd el alázatosságunkat. 
                        Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, 
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét. 
                        Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, 
Ahogy Te látsz minket. 
                        Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. 
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: 
                  "Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"

 

Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.            

Szent-Györgyi Albert  


„Ne engedd Uram, hogy elvegyem tőlük annak a lehetőségét, hogy önállóan gondolkodjanak, hogy ők hozzák meg saját döntéseiket. Tégy engem napról napra alázatosabbá és segíts, hogy hagyjak fel diákjaim szüntelen szidásával és fejmosásával. Tégy elnézővé diákjaim apró hibáival szemben és segíts, hogy észrevegyem a legkisebb jót is bennük. (…) Adj ajkamra megfelelő szavakat, ha valamelyik dicséretet érdemel, ne engedd azt várnom tőlük, hogy felnőtt módjára érveljenek. Mindenekelőtt azt kérem Uram, hogy soha ne töltsem ki mérgemet pusztán csak azért, hogy önzésemnek eleget tegyek.                                                                 

Lázár Emőke  

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 02 –  SZEPTEMBER  08

3. Kedd: NINCS SZENTMISE! 

6. Péntek: 18:00 Jézus Szíve tiszteletére;

                                   ELSŐPÉNTEK          

7. Szombat:18:30 Nagy István és felesége Szabó Erzsébet lelki üdvéért;

8. Vasárnap: 9:00  Majzik István és felesége László Mária, valamint 

                           lányuk Mária lelki üdvéért;
______________________________________________________

14-én /szombaton/ 9:00 órától várjunk híveinket a templom, illetve a parókia körüli búcsúi takarításához.
______________________________________________________

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra,  szeptember 08-án, vasárnap. Jelentkezni lehet a részvételi díj /1.800.- Ft./ befizetésével, Varró Jánosnál, Akácfa u. 15.

INDULÁS: 2019. szeptember 08-án, 7:00 órakor a templom elől.
______________________________________________________

Elhunytak:      Rafael János Legelő u. 48/b.

                       Lantos Ferencné Koncz Margit, Felsővásártér 78.

                       Hetyei Gáspárné Szabó Anna Major u.

                       Hegedűs István volt kókai lakos        

                       Zöldfay Tamásné Dzsikla Ibolya Katalin Újszőlő u. 16.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!