Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. augusztus 18. Évközi 20. vasárnap XVII. évf. 33. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Uram, irgalmadban ments meg engem, - Uram, siess segítségemre.”

 

SZENTLECKE: Zsid 12, 1-4

Türelemmel és állhatatosan vívjuk meg az életben ránk váró küzdelmeket.

Testvéreim!

Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.

  Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig.


EVANGÉLIUM:
Lk 12, 49-53

Krisztus evangéliumának sokan ellene mondanak.
Innen támad a sok szakadás és békétlenség a világon.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

  ,,Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!

  Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

 

Szent István király, Magyarország fővédőszentje

Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen Egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.                      


Ferenc pápa augusztusi imaszándéka a családokért

Ferenc pápa augusztusi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén mind jobban az „igazi emberi növekedés iskoláivá” váljanak. A Szentatya ezzel kapcsolatos videoüzenetét augusztus 1-jén tették közzé.

A család a legjobb örökség, amelyet a világra és a jövőre hagyhatunk. A családok az emberi fejlődés iskolái. „Milyen világot akarunk a jövőre hagyni? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. – Családokkal teli világot hagyjunk magunk után. Gondoskodjunk a családokról, mert ezek a jövő, a szabadság tereinek az igazi iskolái és az emberiség központjai. Tartsunk fenn különleges helyet családjainkban az egyéni és a közösségi imának. Imádkozzunk, hogy a családok az ima és a szeretet életét élve egyre inkább az igazi emberi fejlődés iskoláivá váljanak” – kéri Ferenc pápa.

A Szentatya üzenete felhívás arra, hogy a családok szenteljenek időt a párbeszédre és közös élmények megélésére, valamint tanulják meg a befogadást és a megbocsátást. A család az első hely, ahol megtanulunk szeretni.

Ugyanakkor a pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításában figyelmeztet a növekvő veszélyre: „Fennáll az a kockázat, hogy a szélsőséges individualizmus, amely megváltoztatja a családi kötelékeket és a család minden elemét egy szigetnek tekinti, az elviselhetetlenség és az agresszivitás dinamikáit teremti meg”.

 

Ima a családokért

Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik,
Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy,
add meg, hogy a Földön minden család
– Fiad, Jézus Krisztus által,
ki „asszonytól született”, és a Szentlélek által –
legyen az isteni kegyelem forrása,
az élet és szeretet igazi szentélye
a nemzedékek számára,
melyek egymásra következnek.

Add meg, hogy kegyelmed vezérelje
a házastársak gondolatait és cselekedeteit
családjuk és a világ minden családjának javára.

Add, hogy a fiatal nemzedékek
erős támaszt találjanak a családban
emberségük érdekében,
hogy igazságban és szeretetben
növekedjenek.

Add, hogy a szeretet,
megerősítve a házasság szentsége által,
erősebbnek mutatkozzék,
mint bármely gyöngeség és minden válság,
mely családjainkat néha sújtja.

Végül kérünk, add meg,
a názáreti Szent Család közbenjárása által,
hogy az Egyház a Föld összes nemzete között
sikerrel hajthassa végre küldetését
a családban és a családokon keresztül,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által,
aki az út, az igazság és az élet, mindörökkön örökké.

Ámen.

Egy szép imádság Szent II. János Pál pápánktól. 

 

Boldogok-e akkor...?

Tudjuk, mit jelent, amikor valaki:
- éhezik és egyedül van;
- szomjazik és nem szeretik;
- beteg és nem akarják látni;
- szükségben szenved és visszautasítják;
- hajléktalan és nem értik meg.
De vajon a szükségben szenvedők ismernek-e bennünket? Boldogok-e akkor, amikor velük vagyunk?

Teréz Anya 

 

SZENTMISÉK  AUGUSZTUS 19 –  AUGUSZTUS  25

20. Kedd: 9:00 Népünkért, nemzetünkért;

23. Péntek: 18:00 Bajtai dűlői lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

24. Szombat:18:30 A családokért: Imádkozzunk, hogy a családok 

                            imádságuk és szeretetteljes életük révén mindjobban az

                            „igazi emberi növekedés iskoláivá” váljanak;

25. Vasárnap: 9:00  Rácz József lelki üdvéért (halálának 2. évfordulójára);

                             Schlachta István atyáért, 20. évforduló;

                             Ruzsák Sándor lelki üdvéért;

 ______________________________________________________

Augusztus 20-án, kedden, Szent István királyunk ünnepén, reggel 9:00 órakor lesz ünnepi szentmise kenyérmegáldással a templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit.
 ______________________________________________________

Szeptember 01-én, vasárnap 9:00-kor tanévnyitó szentmise (Veni Sancte) lesz templomunkban, melyen hívjuk és kérjük a Szentlelket, hogy áradjon ki gyermekeinkre. Arra kérjük az iskolásokat, hogy hozzák el a templomba az iskolatáskájukat, hogy plébánosunk megáldhassa azokat.
 ______________________________________________________

Elhunyt:   Dr. Andavári Ferencné Kepes Ilona

Adj Uram örök nyugodalmat neki!