Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. május 19. Húsvét 5. vasárnapja XVII. évf. 20. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Istenem és királyom, magasztallak téged, - szent nevedet áldom örökkön- örökké.”


SZENTLECKE: Jel 21, 1-5a
  

Isten letöröl szemükről minden könnyet.

    Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé.

  Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony.

  Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: ,,Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.''

  Akkor a trónon ülő megszólalt: ,,Íme, újjáalkotok mindent!''


EVANGÉLIUM
: Jn 13, 31-33a. 34-35

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! 

  Abban az időben:

  Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.

  Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.''

 

Meghívó

XV. Váci Egyházmegyei Találkozó – Kóka

„KELJETEK FÖL, MENJÜNK!" – Szent II. János Pál pápa

Mindennapi tapasztalatunk, hogy az ébredés és a felkelés nem biztos, hogy egy időbe esik. A mobiltelefonunk ébresztő funkciója képes az általunk kiválasztott időpontban megszólalni, hogy elérkezett a felkelés ideje. Ám még van választási lehetőségünk: valóban kikapcsolom és kipattanok az ágyból, vagy dönthetek úgy is, hogy adok magamnak egy kis időt a szundikálásra. 

Ez nincs másként a mi keresztény életünkben sem. Csendben eléldegélhetünk abban a biztos teológiai tudatban, hogy KRISZTUS ÉL BENNÜNK. - ám van választási lehetőségünk: KRISZTUS ÉLJ BENNÜNK! 

A kijelentés, hogy Ő bennünk él, és a vágy, hogy éljen bennünk – vagyis meglátszódjék a mindennapjainkban, embertársainkkal való kapcsolatainkban. 

A XV. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ programjaival ezt a vágyunkat szeretnénk megélni, közösségben teljesebbé tenni. 

Várunk minden kedves érdeklődő testvérünket nagy szeretettel és nyitott szívvel.

Programjaink minden korosztály számára nyitottak és reméljük, mindenki megtalálja a számára építőt, lelkileg felemelőt. Nem a harmadik lehetőséget választja, hogy kikapcsolom az ébresztőt és alszom tovább! ☺ 

Keljünk fel és engedjük:

KRISZTUS ÉL(J) BENNÜNK!

Az esemény honlapja: talalkozo.kokaiplebania.hu

Meghívott előadók

Dr. Csókay András

            Négygyermekes családapa. Eleinte építészmérnökként dolgozik, majd rövid időn belül gyermekkori álmát követve orvosként folytatja munkáját. Sokáig ő is a maga módján volt vallásos, negyvenkét évesen tért vissza Istenhez. Felesége, Danielle a nehéz és fájdalmas helyzetekben is kitartott mellette, férje szüleinek, illetve jezsuita nagybátyjának Isten szeretetéből táplálkozó segítségét elfogadva, akik mindvégig tartották benne a lelket, akiknek őszinte tanácsait követve sikerült megmentenie házasságát. A családot a tíz éves gyermekük elvesztése nagyon megviselte, de kitartottak a hitben. Miután imádkozó orvossá vált, több olyan idegsebészeti innovatív módszer kifejlesztésével gazdagította az orvostudományt, amelyek nemzetközileg ismertté és elismertté tették, itthon pedig kiérdemelte a Prima Primissima díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. Ám, ami ennél is fontosabb, a Csókay doktor nevével fémjelzett agysebészeti innovatív technikákkal emberek ezreinek életét mentették meg. Az egyik legjelentősebb közülük az agytumor kezelésére 1989-ben kifejlesztett éralagút-technika, vagy említhetnénk az agyi mikro-sebészetben alkalmazott robottechnikát is. Ezek az életmentő ötletek a híres idegsebész gondolatainak mélyéről, tanúsága szerint, a rózsafüzér elmélyült imádkozása közben törtek elő. „Így valósul meg a hit és kreativitás, a hit és ötletgazdagság kölcsönhatása az életünkben." „Nagy műtéteket istenhit nélkül nem tudnék megoldani....Istenhit és ész együtt kell, hogy legyen a munkánkban, csak akkor lesz eredményes. A hit iránytű, amely jó irányba terel, megtanítja az embert lemondani, másként élni."

 

Uzsalyné dr. Pécsi Rita PhD

 „Legkeményebb iskola a családom, ahol 4 gyermeket nevelünk. Itt nem lehet mellébeszélni, ez nem tanterem, hanem maga az élet.”

            “A nevelés az Élet szolgálata” – ezt vallom, ennek módjait kutatom, keresem feleségként az önnevelésben, anyaként, tanárként és pedagógiai kutatóként is. Mindezt leghitelesebben és legelevenebben Josef Kentenich (a katolikus Schönstatt nevelési és családmozgalom alapítója) organikus pedagógiájában találtam meg. 1991 óta tartozunk a Schönstatt családmozgalomhoz. Neveléskutatóként a személyiség hatékony fejlesztése, az érzelmi intelligencia humán tőkévé alakítása érdekel. Legjobban tehát az, hogy hogyan tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. Ezért tanultam és tanítottam zenét, retorikát, pedagógiai pszichológiát, stratégiai és projekt- menedzsmentet, üzleti kommunikációt, általános és szakdidaktikát, nevelés- és módszertant is, és hasonlóképpen nevelési, önnevelési, életvezetési témájú előadásokkal járjuk férjemmel az országot.
Az oktatás szinte minden szintjén dolgoztam; óvodát, iskolát alapítottam és vezettem; egyetemen általános módszertant oktattam leendő tanároknak; tankönyvet, taneszközöket írtunk édesapámmal; művészetpedagógiából doktoráltam.             

( a következő számban folytatjuk)

 

SZENTMISÉK  MÁJUS  20 –  MÁJUS  26

21. Kedd: 18:00 Közösségek alakulásáért;

24. Péntek: 18:00 Várak utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

25. Szombat: 18:30 A kókai hősökért,

                                László Gáborné Bugyi Anna halálának 1. évfordulójára, szüleiért,

                                László Gábor és szülei,

                                Lantos Rafael és felesége Papp Margit lelki üdvéért;

                                Faller Károly lelki üdvéért, halálának 2. évfordulójára,
                                  
                                valamint szülei lelki üdvéért;

26. Vasárnap: 9:00 Egyházmegyei Találkozóért;
______________________________________________________

A keddi szentségimádásokat 2019. június 29-én, a Kókán megrendezésre kerülő XV. Váci Egyházmegyei Találkozóért ajánljuk fel. E rendezvényre sok-sok süteményt várunk és kérünk, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG SZÁRAZ SÜTEMÉNYEKET ÉS DOBOZBAN!   
______________________________________________________

Május 22-én, Szent Rita napján szentmisére megyünk Budapestre a Szent Rita Templomba, busszal és vonattal. Az autóbusz 6 óra 40 perckor indul a végállomásról. Aki szeretne a szentmisén részt venni, a hozzá legközelebbi megállóban szálljon fel, és Sülysápról vonattal megyünk.

A 9 órai szentmisét a Mária rádió élőben közvetíti.
______________________________________________________

Buszos zarándoklatot szervezünk Vácra, június 22-én, Bógár Zsolt diakónus atya papszentelésére.

Jelentkezni: Varró János Akácfa u. 15. a részvételi díj /1.500.- Ft./ befizetésével.
______________________________________________________

Egyházunk új tagjai:

                Balázs Sándor és Dóra Ágnes: Dorottya, Sándor és Zsófia nevű gyermekei;

                Byrne Christopher és Byrne Nikoletta: Klára Grace nevű gyermeke.
______________________________________________________

Elhunyt:   Orbán Vincéné Pozsgai Julianna, Körtefa u. 8.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!