Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. április 21. Húsvét XVII. évf. 16. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Ezt a napot az Úristen adta: - örvendjünk és vigadjunk rajta.”
____________________________________________________

A Feltámadt Krisztus örömével, Istentől megáldott, boldog húsvéti ünnepeket kívánok!

Miklós Zalán

plébános
____________________________________________________


EVANGÉLIUM:
Jn 20, 1-9

Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

  A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem

tudom, hova tették!''

  Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.

  Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

 

Mindenki más és más időpontban jut el életében a feltámadt Krisztussal

való találkozás mélységes örömére. A tanítvány, aki a húsvéti evangéliumban

szerepel, úgy látta a sírt, ahogyan az Úr hagyta és hitt a feltámadásban. Ebben a

pillanatban megindult lelkében egy folyamat: szíve és lelke mélyén szembesült a

feltámadott Krisztus titkával, nem a „szemével hitt”. Az első tanítvány hite hamarosan másokat is elvezet a hitre.

            Az üres sír látványa önmagában nem változtatta volna meg se Péter, se

János életét, ha mindehhez nem társult volna az Úr feltámadásának titka iránti

nyitottság és az imádság. A feltámadott Krisztus mindkét tanítványát előbb egy

belső találkozásra hívta, mielőtt először megjelent nekik.

            Minket is a remény bizonyosságának felismerésére hív meg. Annak a

felismerésére, hogy Isten lépni fog. Biztos, hogy Isten feltámaszt – itt és most.

            Mit jelent a feltámadás? Krisztusnál értjük a külső jelét, a belső tartalmát.

Az Ő feltámadása a mi üdvösségünk megszerzése és útja.

            Mit jelent konkrétan az én életem folytatásának vonatkozásában a

feltámadás? MEGÚJULÁS! ÚJ ÉLET! ÉLETEM JOBBÍTÁSA! Ennek a személyes „föltámadásnak” szinte naponta a tanúi lehetünk.

            Amikor feladjuk végre az önzésünket, akkor föltámadunk, és tele lesz a szívünk örömmel.

            Amikor lemondunk arról, hogy állandóan a másikat vádoljuk, azonnal föltámadunk.

            Amikor abbahagyjuk a veszekedést, a szüntelen önigazolást, föltámadunk.

            Amikor bocsánatot kérünk, mert beláttuk, hogy bűnösök vagyunk, újra ott a húsvét az életünkben.

            Amikor mindezeket éljük akkor a saját személyes húsvétunkat is

ünnepeljük. Ezért mi is feltámadók vagyunk.

            Krisztus megtalálása, a vele való találkozás annak köszönhető, hogy ő is

keres engem. Füle Lajos Futás című verse nagyon szépen kifejezi Istennek ezt

az utánunk való „futását”, minket keresését, irántunk mutatott szerelmét:

„Fut a gyermek a labda után…,

Fut az ember az élet után...,

Fut az ISTEN az ember után…

Ott fut az utcán, ott fut a téren,

egész világon, sok ezer éven…

mély szerelmével fut az ISTEN az ember után...

Engedjük, hogy utolérjen! Engedjük, hogy a hétköznapjainkat alakítsa, és feltámadásának örömhíre elhengerítse a lelkünket olykor lezáró „ostobaságaink” sírlapját.

A Húsvéti időszakban erről fogunk egy új sorozatot indítani, amelyben közös gondolkodásra hívok meg minden kedves testvérünket.

Egyben szeretném hivatalosan is bejelenteni, hogy 2019. június 29-én Egyházközségünket éri az a megtiszteltetés, hogy a Váci Egyházmegye XV. Találkozóját szervezzük. Nagy lehetőség és feladat is egyszerre. Számítunk minden kedves kókai testvérünk segítségére.

Találkozónk logója, már újságunk hátoldalán is megtalálható. Mottónk: Krisztus él(j) bennünk! Maga a mottó is jelzés értékű. KRISZTUS ÉL BENNÜNK!

Tudjuk, hogy ő bennünk él, de szükség van arra, hogy ez még inkább meglátszódjék a tetteinken, a hétköznapjainkon, ezért: KRISZTUS ÉL(J) BENNÜNK! – Egyszerre kijelentés és kérés is.

ENGEDJÜK, HOGY ÉLJEN BENNÜNK!

ÁLDOTT, ÚJJÁTEREMTŐ, HÉTKÖZNAPJAINKAT ÁTALAKÍTÓ FELTÁMADÁST KÍVÁNOK MINDANNYIUNKNAK!

„KRISZTUS ÉL, ÉS AZT AKARJA, HOGY TE IS ÉLJ!” - Ferenc pápa „Christusvivit” (Krisztus él) kezdetű, fiataloknak szóló apostoli buzdítása

 

SZENTMISÉK  ÁPRILIS  22 –  ÁPRILIS  28

22. Húsvéthétfő: 7:00 Hívekért;

                                   (Szentmise locsolkodás előtt...☺)

23. Kedd: 18:00 Táncsics Mihály utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

26. Péntek: NINCS SZENTMISE

27. Szombat: 18:30 Dobos Jánosné Tóth Ágnes, Madarász Vince és

                             Madarász Vincéné Bense Rozália lelki üdvéért,                                  

                             valamint a család élő és elhunyt tagjaiért;

                             Koncz Istvánné Juhász Anna lelki üdvéért;

28. Vasárnap: 9:00 Szalga Lajosné Laczkó Margit, Szalga Lajos, 

                             valamint testvéreik és szüleik lelki üdvéért;

                             Tóth Márton Tibor lelki üdvéért (halálának 10. évfordulója)

                             ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA - BÚZASZENTELŐ– GITÁROS SZENTMISE
______________________________________________________

26-án, pénteken nem lesz szentmise!!
______________________________________________________

29-én, hétfőn a Magyar Katolikus Rádióban az esti rózsafűzért    

/19 órakor/ a kókai Egyházközség tagjai imádkozzák. Ha tehetjük, imádkozzuk velük közösen!

 Köszönjük, hogy képviselik Egyházközségünket!
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

28-án: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át

a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve

a Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!