Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu  - Tel.: 06/30/936-7775
Konczné Marika: 29/800-157; 06/30/422-7364
______________________________________________________

2017. október 08. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya XV. évf. 41. szám
____________________________________________________ 

Szeretettel köszönti Egyházközségünk az elsőáldozókat, a jó Isten kegyelme járja át szívüket és lelküket, hogy méltó gyermekei legyenek Mennyei Atyánknak.
___________________________________________

Zsoltár válasza:

„Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!”


SZENTLECKE: Gal 4, 4-7

Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.

  Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.

  Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: ,,Abba! Atyám!''

  Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.


EVANGÉLIUM:
Lk 1, 26—28

Áldottabb vagy te minden asszonynál!

   Abban az időben:

Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!''

 

Fehér nap

Áldozás-Elsőáldozás

Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.

Sík Sándor 

 

Magyarok Nagyasszonya

Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűz Mária,
Világrászült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.

Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.

Mind a tíz bűnnel komáztunk,
Belzebubbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bűn.

Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,

Legutolsók a világnak,
Kik a szívünkbe nem látnak,
De tenálad, Asszonyunknál,
Tudjuk, hogy csak irgalom vár.

Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bűneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.

Te látod, hogy szívünk marja
A bűnbánat jeges karma,
Pislog már a keserűség
Hamvából a régi hűség.

Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkről már hull a hályog.

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.

Sík Sándor 

 

Ha hűségesek vagyunk Krisztushoz, és a jót tesszük, tovább tudjuk adni az Isten reményéből fakadó fényt.

Ferenc pápa 

 

SZENTMISÉK  OKTÓBER  09 –  OKTÓBER  15

10. Kedd: 1800  Beregkúti utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;  

13. Péntek: 1800 Bercsényi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;                                             

14. Szombat: 1830 Szekeres Gábor halálának 6. évfordulójára és édesapja lelki üdvéért;  

15. Vasárnap: 930 Fatimai Szent Szűz tiszteletére - Rózsafüzérbokor élő és elhunyt tagjaiért;

                            Rosa Mysticai Szent Szűz tiszteletére Újszőlő utcai imacsoport szándékára;

__________________________________________________________________

- Gyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt félórával, illetve szombaton a szentmise után.
__________________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
__________________________________________________________________

- Pénteken este a felnőtteket, szombaton pedig az esti misét követően várjuk a fiatalokat a plébániai közösségünkbe.
__________________________________________________________________

- 15-én: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
__________________________________________________________________

-  Október folyamán a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzér imádságot végzünk.
__________________________________________________________________

- Elhunyt:

            Gyenes József Új u. 17.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!