Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu  - Tel.: 06/30/936-7775
Konczné Marika: 29/800-157; 06/30/422-7364
______________________________________________________

2017. október 01. Évközi 26. vasárnap XV. évf. 40. szám
______________________________________________________

Zsoltár válasza:

„Emlékezzél meg, Uram, - irgalmasságodról.”
______________________________________________________


SZENTLECKE:
Fil 2,1-5

Ne keresse senki csak a maga javát!

  Testvéreim! Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt!


EVANGÉLIUM:
Mt 21, 28-32

  Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük az Istent.

  Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!

-- A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?''

  Azt felelték: ,,Az első.''

  Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!''

 

Rózsafüzér Királynője  

 

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.

 1. Rózsafüzér Királynéja, szeretettel köszöntünk,
  Édesanyánk: Szűz Mária, hallgasd meg könyörgésünk!
  Szined előtt elmondjuk, kérésünket,
  Rózsafüzér Királynéja, nyisd meg nekünk Szent szíved!
 2. Rózsafüzér Királynéja, tekints reánk az égből,
  Fáj a szívünk, sír a lelkünk, sok könny hull szemeinkből,
  Szent kezeddel, fordítsd reánk palástodat!
  Rózsafüzér Királynője, szüntesd meg bánatunkat!
 3. Rózsafüzér Királynője, kérjed drága Fiadat!
  Édesanyai szavadra, ó néked mindent megad!
  Szánjuk-bánjuk, hogy ellene vétettünk,
  Rózsafüzér Királynéja, esedezzél érettünk!
 4. Rózsafüzér Királynéja, itt sírnak az özvegyek,
  A bús árvák, szomorúak, sírva kérnek tégedet!
  Szent szíveden, pihentesd meg fejüket!
  Rózsafüzér Királynéja, töröld le könnyeinket!
 5. Rózsafüzér Királynéja, Szent Domonkos Atyánkkal,
  Térdelünk tiszta szívünkből, az olvasó mondással,
  Hogy kinyíljon, élő rózsa-kertedben!
  Rózsafüzér Királynője, illatozz szíveinkben!!
 6. Rózsafüzér Királynéja, ha eljön a végóránk,
  Jöjj el hozzánk Égi Anyánk, áldásodat add reánk!
  Arkangyalok és angyalok, Szent kara,
  Vigyék Mennyországba lelkünk, Rózsafüzér Királynéja!!!

forrás: gloria.tv 

 

Én jól tudom, ki Ő

Zsúfolt reggel volt a rendelőben, amikor fél 9 körül bejött egy bekötözött ujjú idős úr. Rögtön szólt, hogy siet, mert 9 órakor van egy fontos találkozója. Kértem, hogy foglaljon helyet, tudván, hogy eltelik még fél óra, míg megérkezik az orvos. Figyeltem, milyen türelmetlenül néz percenként az órájára. Idő közben arra gondoltam, hogy nem lenne rossz, ha levenném a kötését, és megnézném, miről van szó. A seb nem tűnt olyan súlyosnak... az orvosra várva eldöntöttem, hogy fertőtlenítem a sebet, és egy kis beszélgetésbe elegyedtem.

Megkérdeztem, hogy mennyire fontos a találkozója, és hogy nem szeretné-e mégis megvárni az orvost a seb kezelésére. Azt válaszolta, hogy feltétlenül az idősek otthonába kell menjen, ahogyan évek óta mindig teszi, hogy reggelizzen a feleségével.
Udvariasan, a felesége egészsége felől érdeklődtem. Kedvesen, az idős úr elmesélte, hogy az Alzheimer kóros felesége 7 éve él az idősek otthonában. Gondolva, hogy a feleség, egy tiszta pillanatában esetleg felizgatná magát az ő késése miatt, siettem, hogy kezeljem a sebét, de az idős úr elmagyarázta, hogy 5 éve nem ismeri fel... Akkor csodálkozva megkérdeztem: És Ön minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek? Egy édes mosoly, és egy lágy kézsimogatás közben válaszolta: Az igaz, hogy Ő már nem tudja, ki vagyok, de én jól tudom, ki Ő.

Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás futott végig rajtam, miközben néztem a siető léptekkel távolodó öreget... Lenyeltem a könnyeimet, miközben arra gondoltam: Ez a szerelem, ez az, amit az élettől szeretnék!... Hiszen alapjába véve, ilyen az igazi szerelem?!... nem feltétlenül fizikai, és nem is ideálisan romantikus.

Szeretni azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, ami volt, ami van, ami lesz, és azt, ami még nem történt meg. Nem feltétlenül azok a boldog és kiteljesedett személyek, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni mindabból, amijük van.

 

Sajnos nem elég szabad, nem elég tiszta a szívünk a földi vágyaktól. Végy egy jó száraz és tiszta szivacsot, mártsd bele valami folyadékba: duzzadásig megtelik. De ha nem száraz és nem tiszta, semmit sem szív magába. Éppígy, ha a szív nem mentes a világ dolgaitól, hiába áztatjuk meg az imádságban, nem vesz magába semmit.

Vianney Szent János breviáriuma 

 

SZENTMISÉK  OKTÓBER  02 –  OKTÓBER  08

3. Kedd: 1800  Bajtai dűlői lakosok élő és elhunyt tagjaiért;  

6. Péntek: 1800 Józan Zsigmondné Tóth Mária lelki üdvéért; 

                                               ELSŐPÉNTEK                      

7. Szombat: 1830 Bartók Béla utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

8. Vasárnap: 930 Elsőáldozókért;

__________________________________________________________________

- Gyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt félórával, illetve szombaton a szentmise után.
__________________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
__________________________________________________________________

- Pénteken este a felnőtteket, szombaton pedig az esti misét követően várjuk a fiatalokat a plébániai közösségünkbe.
__________________________________________________________________

- Zarándoklat Fallóskút-Hasznosra 07-én, szombaton.

     INDULÁS: ½ 8 órakor a templom elől!!!
__________________________________________________________________

- Ma: elsővasárnap van szentségimádással.
__________________________________________________________________

- Jövő vasárnap: elsőáldozás, gitáros szentmise.
__________________________________________________________________

- Hagyományainkhoz hűen ez évben is október 22-én a szentmise keretében megünnepeljük a jubiláló házaspárokat. Kérjük azon hívek jelentkezését, akik 2017 évben ünneplik házasság kötésük 25-30-35-40- 45-50-55-60. évfordulóját, és nem Kókán kötöttek házasságot.

Jelentkezni: 2017. október 08-ig Gyenes Rafaelné (este:428-177; 06/20/256-4067).
___________________________________________________________________

-  Október folyamán a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzér imádságot végzünk.
__________________________________________________________________

- 15-én: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.