Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu  - Tel.: 06/30/936-7775
Konczné Marika: 29/800-157; 06/30/422-7364
______________________________________________________

2017. szeptember 24. Évközi 25. vasárnap XV. évf. 39. szám
______________________________________________________

Egyházközségünk búcsúja ünnepén sok szeretettel köszöntjük

Sajgó Szabolcs Atyát és Kedves Vendégeinket!
______________________________________________________

Zsoltár válasza:

„Közel az Úr azokhoz, - akik oltalmát kérik.''
___________________________________________________________


EVANGÉLIUM:
Mt 20, 1-16a

Talán rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.'' Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: ,,Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?'' Azok ezt válaszolták: ,,Mert senki sem fogadott fel minket.'' Erre azt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe!''

  Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: ,,Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!'' Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egyegy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ,,Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!'' Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: ,,Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?''

 

Kívánok neked elegendőt

Nemrég a reptéren felfigyeltem egy anya és lánya búcsúzásának utolsó perceire, amint a hangosbemondóban beszállásra szólítottak fel.

A biztonsági kapu mellett állva megölelték egymást, és az anya így szólt:

„Szeretlek és kívánok neked mindenből elegendőt.”

„Anya, a mi életünk több volt, mint elég”- válaszolt a lány. A te szereteted minden, amire valaha szükségem volt. Én is ugyanezt kívánom neked.” Megcsókolták egymást és a lány elment.

Az anya odajött az ablakhoz, ahol ültem. Ahogy ott állt, látszott, hogy sírás szorongatja a torkát.

Próbáltam nem megzavarni őt, de ő megszólított: „Búcsúzott már valaha is valakitől úgy, hogy tudta, örökre szól?” „Igen.”- válaszoltam. „Elnézést, hogy megkérdezem, de miért örökre szóló búcsú ez?”

„Idős vagyok már és ő olyan messze él. Nehézségek várnak rám és reálisan nézve a következő hazaútja már a temetésemre fog vezetni.”- mondta.

Amikor elköszönt, hallottam, hogy ezt mondta neki: „Kívánok neked elegendőt.” Megkérdezhetem, hogy értette ezt?

Elmosolyodott. „Ez egy jókívánság, amit generációk adtak át egymásnak. Szüleim ezt mondták mindenkinek.” Egy pillanatra elhallgatott, mintha még jobban próbálna emlékezni, és egyre inkább mosolygott.

Amikor azt mondtuk „kívánok neked elegendőt”, csupa jó dologgal teli életet kívántunk a másik személynek.

Aztán felém fordulva felsorolta nekem ezeket:

„Kívánok neked annyi napfényt, hogy ragyogónak lásd az életet.

Annyi esőt, hogy megbecsüld a napsütést.

Annyi boldogságot, hogy lelked viruljon.

Annyi fájdalmat, hogy az élet apró örömei is nagyobbnak tűnjenek.

Annyi nyereséget, hogy megelégedj a vágyaiddal.

Annyi veszteséget, hogy értékelni tudd, amid van.

Annyi üdvözlést, melyek átsegítenek a végső búcsún.”

Aztán sírni kezdett, és elsétált.

Azt mondják, egy percig tart, hogy észrevegyél valakit, aki különleges, egy óra, hogy komolyan vedd, egy nap, hogy megszeresd és egy egész élet kell ahhoz, hogy elfelejtsd. 


A Bibliát ….

A Bibliát vedd a kezedbe
Mikor a hajnal beköszönt.
És találjon reád az este
Biblia mellet térdre esve,
Fürössze lelked fényözön!

Könnyebb lesz kint a nagyvilágban
Megérteni Isten szavát,
Könnyebb az élet ezer gondja,
Mert lelked azt nem maga hordja.
Mondd, vajon van-e Bibliád?

Vajon mikor lát úgy a hajnal,
És mikor talál úgy az est,
Mint aki nincsen tele jajjal,
De Bibliával, áhítattal
Látja hogy ragyog a kereszt…

Látja, hogy övé lett az élet
Látja, hogy közel van a Nyár –
Ki lassan jár is odaérhet
Aki siet, odatéved.
De jó lesz megpihenni már!

A Bibliát tedd a szívedre!
Meglásd szíved örülni tud,
Nem nézel sötét fellegekre,
S nem is gondolsz arra remegve,
Vajon hová vezet majd az út?!

Előre hát a keskeny úton
Bibliás hittel csendesen…
A csendességben és a hitben
Ott az Isten, hogy megsegítsen,
És benne a ragyogó jelen!

 

Ma oly sokan éheznek Istenre és az emberi méltóságra. Mi, keresztények, segítsünk nekik, hogy elteljenek Istennel. 

Ferenc pápa 


SZENTMISÉK  SZEPTEMBER  25 –  OKTÓBER  01

26. Kedd: 1800  Aranyosi dűlői lakosok élő és elhunyt tagjaiért;  

29. Péntek: 1800 Árpád utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;  

30. Szombat: 1830 Nagy Attila lelki üdvéért;

                   Tóth János, felesége Nagy Erzsébet, valamint fiuk János lelki üdvéért;

 1. Vasárnap: 930 Raj Ferenc lelki üdvéért;

                   Varró Zoltán halálának 7. évfordulójára, valamint hozzátartozókért;

                         ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS

__________________________________________________________________

- Gyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt félórával, illetve szombaton a szentmise után.
__________________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
__________________________________________________________________

 - Pénteken este a felnőtteket, szombaton pedig az esti misét követően várjuk a fiatalokat a plébániai közösségünkbe.
__________________________________________________________________

- Ma Szentírás vasárnapja van.
__________________________________________________________________

- Jövő vasárnap: elsővasárnap szentségimádás.
__________________________________________________________________

- Hagyományainkhoz hűen ez évben is október 22-én a szentmise keretében megünnepeljük a jubiláló házaspárokat. Kérjük azon hívek jelentkezését, akik 2017 évben ünneplik házasság kötésük 25-30-35-40- 45-50-55-60. évfordulóját, és nem Kókán kötöttek házasságot.

Jelentkezni: 2017. október 08-ig Gyenes Rafaelné (este:428-177; 06/20/256-4067).
__________________________________________________________________

-  Október folyamán a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzér imádságot végzünk.
__________________________________________________________________

- Elhunytak:

            Gecser Józsefné Varró Mária Új u. 41.

            Nyári Anna Szent Flórián u. 49/1.

            Laczkó János Kassai u. 42.

            Schmidt György volt kókai lakos

            Varró István volt kókai lakos

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!