Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu  - Tel.: 06/30/936-7775
Konczné Marika: 29/800-157; 06/30/422-7364
______________________________________________________

2017. szeptember 17. Évközi 24. vasárnap XV. évf. 38. szám
______________________________________________________

Zsoltár válasza:

„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: - könyörületre hajlik szíve.''


SZENTLECKE:
Róm 14, 7-9

Akár élünk, akár halunk, mindig az Úréi vagyunk.

  Testvéreim! Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek Ura legyen.

 


EVANGÉLIUM:
Mt 18, 21-35

Nem mondom, hogy hétszer bocsáss meg, hanem hetvenszer hétszer.

    Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!

  A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.

  A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.

  Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hivatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.

  Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.''

 

Ferenc pápa nagyon egyszerű imát ajánl nekünk az imádságban.

Mondjunk egy imát minden ujjunkra.

1. A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat azokért kezdjed akik legközelebb vannak hozzád. Azok a személyek ezek akiket a legkönnyebb megjegyezni. Szeretteinkért imádkozni "édes kötelesség".

2. Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azokért, akik utat mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, mestereid, orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik támogatásra és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat tudjanak mutatni. Legyenek mindig jelen imáidban.

3. Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Ez vezetőinkre emlékeztet. Imádkozz országod elnökéért, a kongresszusi tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. Ezek az emberek irányítják hazád sorsát és alakítják a közgondolkodást. Szükségük van Isten vezetésére.

4. A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan nem tudják, de ez a leggyengébb ujjunk, bármelyik zongoratanár megmondja neked. A leggyengébbekre emlékeztet, akiknek sok bajuk van, akiket levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és nappal. Soha nem tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűsujjad hív, hogy imádkozz a házaspárokért is.

5. Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül, így kell látnunk magunkat Isten és ember előtt. Azt mondja a Biblia: "az utolsókból lesznek az elsők". Kisujjad arra emlékeztessen, hogy imádkozz magadért. Miután imádkoztál az előző négy csoportért, akkor már megfelelő perspektívából látod saját szükségleteidet és jobban tudsz imádkozni a tieidért.


II. János Pál pápa imája:

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedésről, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi- szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.

Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz, Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet Tartsd meg és növeld a hitemet.

Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

 

Ha figyelmesen hallgatsz a szívedre, közel találod magad az Úrhoz és másokhoz. 

Ferenc pápa

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER  18 –  SZEPTEMBER  24

19. Kedd: 1800  Akácfa utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;  

20. Szerda: 1800 ZENÉS ÁHÍTAT!!!!!!!               

22. Péntek: 1800 Alsószőlősor utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;  

23. Szombat: 1830 Alsóvásártér utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

24. Vasárnap: 1000 Hívekért;

                                  ÜNNEPI SZENTMISE

__________________________________________________________________

- Gyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt félórával, illetve szombaton a szentmise után.
__________________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
__________________________________________________________________

- Pénteken este a felnőtteket, szombaton pedig az esti misét követően várjuk a fiatalokat a plébániai közösségünkbe.
__________________________________________________________________

- Ma: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
__________________________________________________________________

 - BÚCSÚI KÉSZÜLET: Egyházközségünk a templom búcsújára 20-án, szerdán 18.00 órától zenés áhítattal, 23-án, 20.00 – 24.00 óráig pedig szentségimádással készül. Szeretettel hívunk, és várunk rá mindenkit; az otthoni feladatok mellett így készüljünk lelkiekben is az egyházközség nagy ünnepére. Az eddigi évekhez hasonlóan a faliújságra kihelyezett időbeosztásra egyénileg vagy csoportosan iratkozzunk fel. A csoportok az általuk vállalt órát tetszés szerint töltik ki.
__________________________________________________________________

- Jövő vasárnap, 10.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet Sajgó Szabolcs SJ jezsuita szerzetes celebrál.

Szentmise után mindenkit  szeretettel várunk egy kis  agapéra, azaz szeretetlakomára, a plébániára.!☺Aki teheti, és szívesen megteszi, szeretettel kérjük, hogy hozzon egy finom süteményt 24-én vasárnap reggeltől a plébániára a hazaiak, valamint a hozzánk érkezők megkínálásához!
__________________________________________________________________

- Elhunyt:

            Lantos János Felsővásártér u. 87.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!