Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu  - Tel.: 06/30/936-7775
Konczné Marika: 29/800-157; 06/30/422-7364
______________________________________________________

2017. szeptember 10. Évközi 23. vasárnap XV. évf. 37. szám
______________________________________________________

Zsoltár válasza:

 „Bár hallgatnátok ma Isten szavára: - ,,Népem, ne légy kemény szívű.''


SZENTLECKE:
Róm 13, 8-10

A törvény teljessége a szeretet.

  Testvéreim! Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok: ,,Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd'', és ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze: ,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!''

  A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet.


EVANGÉLIUM:
Mt 18, 15-20

Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.

    Abban az időben: Jézus így szólt apostolaihoz:

  ,,Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

  Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.

  És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.''

 

Szeptember 12. – Szűz Mária Szent nevének ünnepe

1683. szeptember 12-én szabadult fel Bécs városa a török támadás alól, s ennek tiszteletére rendelte el Boldog XI. Ince pápa ezt az ünnepet, bár már korábban is megvolt a nyoma itt-ott. A Szűzanya számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen őáltala áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és hálával forduljunk feléje.

Ez azonban azt is jelenti, hogy hálánk kifejezéseként valami rendkívüli, ugyanakkor mégis természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez a "természetesen rendkívüli" ajándék pedig nem lehet más, mint az, hogy elhatározzuk, igyekszünk méltók lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát valami hatalmas dolgot tennünk az ő köszöntésére, 'pusztán' keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert ezzel szerezhetünk igazi örömet Neki, s üdvösséget magunknak.                    

Forrás: Virtuális Plébánia


HIMNUSZ

Örülj, Krisztus szűz Szülője,
kit Gábriel köszöntése
Szűznek s Anyának nevez.
Örülj, kegyelemmel teljes,
szülésed nem volt gyötrelmes,
liliom vagy, szép, nemes.
Örülj, hiszen Egyszülötted
meghalt bár, de visszanyerted,
él, ragyog, feltámadott.
Örülj, Krisztus mennybe szállott,
láttad, amint e világot
messze hagyva távozott.
Örülj, te is felvétettél,
s dicsőséggel öveztettél
a mennyei trónusig.
A te méhed szent gyümölcse,
lelkünk éhét hogy betöltse,
teáltalad adatik.
Szelíd és kegyes Szűz, kérünk,
életutunk, szent reményünk,
kegyelemmel teljes Szűz:
Szent Fiadtól esdj kegyelmet,
mely örökre veled minket
boldogságban összefűz.     

Ámen.

 

Szent Kereszt Felmagasztalása     

Ünnepe: szeptember 14.

 

A kereszt dicsérete

XII. század

A Keresztet ünnepeljük,
A Keresztnek énekeljük
Ujjongó dicséretét.
Kereszt a mi győzedelmünk
Itt adatott letepernünk
Ellenségünk erejét.

Édes ének szálljon égnek.
Édes fáját illőn áldják
Édes szép melódiák.
Akkor édes a zsolozsma,
Hogyha méltón visszhangozza
Életünk is az imát.

Dicsérjék a Szent Keresztet,
Akik általa szereztek Gazdagságos életet.
Ó te üdvösséges oltár,
Mely tüzesen bíboroltál
Mondjuk együtt: Üdvözlégy drága fa,
Üdvösségünk szerelmes záloga,
Áldjuk édes terhedet!
Rajtad a Feláldozott
Egy világot megmosott
Az ősbűnnek szennyitől.

Lépcső lett a Szent Keresztből,
Krisztus vonz azon keresztül
Magához mindeneket.
Összefogott itt a Bárány
A kerek föld négy határán
Minden emberszíveket.
Kereszt, immár Isten hozzád,
Győzedelem, világosság!
Nincs több ilyen virágos ág,
Ily koszorús földi tő.
Keresztényi medicina,
Kórnak, épnek üdvös írja,
Nincsen, amit meg ne bírna
Te nevedben a hívő.
A Báránynak véritől!

Szentviktori Ádám

 

Uram, taníts meg minket Téged szemlélni a teremtett világ szépségében, éleszd újjá bennünk a hálát és a felelősségérzetet! 
Ferenc pápa 

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER  11 –  SZEPTEMBER  17

12. Kedd: 1800  Szalontai Jánosné Szabó Mária lelki üdvéért;  

15. Péntek: 1800 Lindenmayer Sebőné Varga Anna lelki üdvéért;  

16. Szombat: 1830 Ady Endre utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

17. Vasárnap: 800 Nagy István és szüleiért;

__________________________________________________________________

- Sorstársi Fórum szeptember hónapban elmarad!
__________________________________________________________________

- 16-án /szombaton/ 9 órától várjunk híveinket a templom, illetve a parókia búcsúi takarításához.
__________________________________________________________________

- 17-én a szentmise 8. 00 órakor kezdődik.
__________________________________________________________________

- 17-én 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
__________________________________________________________________

- A tápiószecsői búcsú ünnepe szeptember 17-én, vasárnap, a 10 órás szentmise keretében lesz megtartva, melyre kiemelt szeretettel várják a kókai zarándokokat, vendégeket, aki teheti, egy kis süteménnyel járuljon a vendéglátáshoz!
__________________________________________________________________

- BÚCSÚI KÉSZÜLET: Egyházközségünk a templom búcsújára 20-án, szerdán 18.00 órától zenés áhítattal, 23-án, 20.00 – 24.00 óráig pedig szentségimádással készül. Szeretettel hívunk, és várunk rá mindenkit; az otthoni feladatok mellett így készüljünk lelkiekben is az egyházközség nagy ünnepére.
__________________________________________________________________

- Templomunk búcsúja 24-én, vasárnap, 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz megtartva, melyet Sajgó Szabolcs SJ jezsuita szerzetes celebrál.

Szentmise után mindenkit  szeretettel várunk egy kis  agapéra, azaz  szeretetlakomára, a plébániára.!☺

Aki teheti, és szívesen megteszi, szeretettel kérjük, hogy hozzon egy finom süteményt 24-én vasárnap reggeltől a plébániára a hazaiak, valamint a hozzánk érkezők megkínálásához!
__________________________________________________________________

 - Elhunytak:

            Bodnár Sándorné Lakatos Mária Alsóhegy 3.

            Lindenmayer Sebőné Varga Anna Újszőlő u.

 Adj Uram örök nyugodalmat nekik!