Templomi Hírlevél 2021. augusztus 29. XVIX. évf. 34. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
______________________________________________________

2021. augusztus 29. Évközi 22. vasárnap XVIX. évf. 34. szám
 ______________________________________________

    Zsoltár válasz:

 „Uram, ki lakhat  - a te hajlékodban?”
_________________________________________________


EVANGÉLIUM:
Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

 Isten parancsa fontosabb, mint az ősök hagyománya.

  Abban az időben:

  Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan, kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.

  A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: ,,Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?''

  Ezt a választ adta nekik: ,,Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: »Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.''

  Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: ,,Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.

 

Köszönöm a Jó Istennek és a Szűzanyának a gyalogos zarándoklatot.

Így az idő multával már könnyebb az emlékezés, és könnyebb a lábam is, valóban nagyon jó volt együtt. Az Úr mindenkinek kiszabja a gyaloglásból is azt a mennyiséget, amit éppen neki szán, az időből pedig a "minőséget", amiben utunk során sok örömöt, kegyelmet és békét is lelünk.

Nagyon jó és felemelő érzés volt a gyaloglás, a táj és Isten közelsége a természetben.

Köszönet e szép zarándoklatért – amelyről lelkiekben megerősödve érkeztünk haza.

 

Istenem köszönöm...

Istenem köszönöm mindazt, amit adtál,
Az éjt a pihenést, a sok -sok szenvedést, 
Köszönöm , amiért tűrni tanítottál. 
A szenvedéseket , amit a vállamra raktál.

Köszönöm az életet, ami eddig tartott, 
Köszönöm a békét, a sok lelki harcot,
Köszönöm  Jó Atyám hogy lelkem hozzád vágyik, 
Add, hogy legyen erőm egészen hazáig.

Köszönöm a látást, a két szememet,
Melyet fogjon le egykor a Te szent kezed.
Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,
Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást.

Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged,
Köszönöm, hogy hívó fohászom megérted.
Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást, 
Köszönöm a sok-sok megbocsátást.

Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,
Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem.
Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok
De így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok.

Minden Tetőled van, és minden Teáltalad.
Csak egy legyen utam,: a hit és az alázat.
Uram! Ezen úton vezesd a lelkemet, 
Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeket.

Atyám! Bár a földön nincsen érdemem, 
Tedd meg Szent Fiad. Jézusom nevében.
Drága jó Szűzanyám, szólj az érdekemben,
Hogy, veled lehessek egykor a mennyekben.

Amen

 

Kalkuttai Boldog Teréz anya

Ünnepe: szeptember 5.

Teréz anya 1910. augusztus 27-én született, Agnes Gonxha Bojaxhiu néven, albán szülőktől.  Agnesnek két testvére volt, Aga és Lázár. A család az oszmán környezetben is ragaszkodott katolikus hitéhez. Agnes 9 éves volt, amikor édesapja meghalt. A magára maradt özvegy ezután kézimunka-üzlettel tartotta fenn magát és három gyermekét. Teréz anya később úgy emlékszik vissza ezekre az évekre, hogy a mély katolikus hitből származó szeretet segített enyhíteni a fájdalmukat, az apa halála még jobban összeforrasztotta az amúgy is összetartó családot. 

A három gyermek szilárd vallási nevelésben részesült, amelyet egyrészt otthon az édesanya, másrészt a Szent Szív parókiájának katekizmus óráin oktattak. Agnes állami iskolába járt és tagja lett a Mária-kongregációnak. Ebben az időben a jugoszláv jezsuiták működést vállaltak a kalkuttai főegyházmegyében. Az első csoport 1925. december 30-án érkezett Kalkuttába. A fiatal Agnes egyike volt azoknak, akik önként jelentkeztek a bengáliai misszióba.

Agnes 1928-ban, áldozócsütörtökön határozta el, hogy szerzetesként Istennek szenteli életét. Felvételét kérte az angolkisasszonyok írországi anyaházába, amely a Loretói Miasszonyunk nevét viselte. Innen hamarosan Indiába küldték, hogy megkezdje noviciátusát Darjeelingben. Itt tett szerzetesi fogadalmat, 1931. május 25-én.

Teréz anya 1929-1948. között földrajzot tanított a kalkuttai Szent Mária Iskolában, néhány évig az intézmény igazgatónője volt. Tisztán észlelte Jézus hívását, hogy hagyja el a zárdát, és éljen a legszegényebbek között. Ez volt Teréz anya életében a „sugallat napja.” Ezt követően engedélyt kért elöljáróitól, hogy egyedül élhessen a zárdán kívül, és a kalkuttai nyomornegyedben dolgozhasson. Kérését Róma elé terjesztették, és XII. Pius pápa egyévi időtartamra jóváhagyta azt: szerzetesi életet élhetett, klauzúrán kívül, a kalkuttai érsek felügyelete alatt. 1948. augusztusában Teréz anya levette a Loreto nővérek ruháját és fehér száriba öltözött, kék szegéllyel, a vállán kereszttel. 1950. októberében jóváhagyták az új szerzetestársulatot, a Szeretet Misszionáriusait, amely Kalkuttában alakult meg, és innen terjedt el egész Indiában, majd világszerte. A Szeretet Misszionáriusai 1965. februárjában pápai jogú társasággá lett.

Teréz anya tevékenységét az egész világon elismerték, a rengeteg kitüntetés mellett 1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat. Kérésére nem tartották meg az ilyenkor szokásos bankettet, az erre szánt összeget az éhezők kapták.

Szentté avatták: 2016. szeptember 04.

 

Mint a szeretet virágát,
úgy ajánljatok föl Istennek
-minden szót, amelyet kiejtetek,
-minden pillanatot, amelyet megéltek,
-minden gondolatot, amely megszületik bennetek.

 

SZENTMISÉK  AUGUSZTUS 29 –  SZEPTEMBER  05

31. Kedd: 07:00 Csapás utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

03. Péntek: 18:00 Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK;

04. Szombat:18:30 Hetyei Gáspárné Szabó Anna és férje Hetyei Gáspár lelki üdvéért;

                              Szabó Pálné Laczkó Mária és elhunyt családtagjaiért;

                              Pozsgai István és felesége

                              Pozsgai Istvánné Koncz Mária lelki üdvéért;

05. Vasárnap: 11:00 Pedagógusokért, diákokért, szülőkért,

                                 s mindazokért, akik az iskolai életben részt vesznek;

                                 ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS – TANÉVNYITÓ VENI SANCTE

______________________________________________________

Szeptember 05-én, vasárnap 11:00-kor tanévnyitó szentmise (Veni Sancte) lesz templomunkban, melyen hívjuk és kérjük a Szentlelket, hogy áradjon ki gyermekeinkre. Arra kérjük az iskolásokat, hogy az eddigi évekhez hasonlóan hozzák el a templomba az iskolatáskájukat, hogy plébánosunk megáldhassa azokat.
______________________________________________________

Templomunk búcsúja 19-én, vasárnap, 11:00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz. 
______________________________________________________

Egyházunk új tagjai:

Fecske Zsolt Szilveszter és Kovács Andrea: Buda Bendegúz nevű gyermeke;

Szabó Róbert és Tóth Barbara: Barbara nevű gyermeke;

Orbán Zoltán és Tóth Tímea: Luca nevű gyermeke;

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 07:00
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364

Egyházadó: Gyenesné Marika 06-20-256-4067
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja