Templomi Hírlevél 2021. augusztus 20. XVIX. évf. 33. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
______________________________________________________

2021. augusztus 20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje  XVIX. évf. 33. szám
____________________________________________________

 Zsoltár válasz:

„Légy áldott, Szent István király!”

 

SZENTLECKE:  Ef 4, 17-24

Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló!

 

  Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek.

  Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az újembert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.

 


EVANGÉLIUM:
Mt 7, 24—29

Az okos ember a házát sziklára építette.

 

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

  Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az

okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor,

ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.

  Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.

  Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.


Kozsuch Zsolt atya bemutatkozása

„Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek…” (Lk 4,18)

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kozsuch Zsolt atya vagyok. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves kókai testvéreket! Megragadom a billentyűzetet és az alkalmat, hogy röviden bemutatkozzam a kedves híveknek.

Életem története az ajándékozó szeretet Istenének örök tervében kezdődik ugyanúgy, mint ahogy mindannyiunk története, élete ott van a szeretet Istenének szívében. 1981. szeptember 3-án láttam meg a napvilágot Vácott. Abban az időben Szendehelyen lakott a családom, egy Váctól északra fekvő sváb nemzetiségű településen. Édesapám, Kozsuch Sándor, aki sajnos már nincs közöttünk, katonatiszt-helyettesként szolgált Vácott hivatásos állományban. Édesanyám, German Erzsébet gyors- és gépírónőként, titkárnőként dolgozott a Dunai Cement- és Mészműveknél. Van egy húgom, Kozsuch Adél, aki jelenleg óvodapedagógusként dolgozik a váci (deákvári) katolikus óvodában. Hat év van közöttünk. Hatéves koromban költöztünk Vácra. Bölcsőkeresztény vagyok, kisgyermekkorom óta járok szentmisére, illetve eleinte csak vittek. Vácra költözésünk után a váci székesegyház lett a krisztusi közösségünk otthona. Oda jártunk szentmisére. Ott kezdtem el ministrálni. Az oltárszolgálat nagyon sokat jelentett nekem. Hivatásom éledése a ministráns szolgálathoz kapcsolódik. Ott éltem meg először fizikailag is, lelkileg is, hogy milyen közel van hozzánk az élő Isten, akivel élő, személyes, egészen mély kapcsolatba kerülhet az ember. A papi hivatás lehetősége, konkrét gondolata egy ministráns tábor alkalmával fogalmazódott meg bennem először. Szíven talált Isten szeretete. Homlokon csókolt az Isten. Iskolaéveimet végigkísérte a hitélet, mély Isten-keresés. Jártam ministránsfoglalkozásokra, hittanra, ifi hittanra, naponta jártam szentmisére, Keszthelyi Ferenc akkori váci megyéspüspök atyánál többen naponta ministráltunk a váci püspökségen. Általános iskolai tanulmányaimat a Juhász Gyula Általános Iskolában végeztem. A középiskolai tanulmányokat a Boronkay György Műszaki Szakközépiskolában folytattam. Ott végeztem elektronikai műszerész szakon.

A nagy jubileumi évben, 2000-ben tettem le sikeresen érettségi vizsgáimat. Rögtön a középiskola után jelentkeztem a Váci Egyházmegye papnövendékei közé. Vácott töltöttem az ún. propedeutikus, előkészítő évet. Utána Budapestre küldtek elöljáróim, a Központi Papnevelő Intézetbe, ahol első évfolyamos papnövendékként kezdtem az egyetemet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 2007-ben diplomáztam. Ebben az évben részesültem a papszentelés kegyelmében egészen pontosan a váci székesegyházban, 2007. június 16-án Dr. Beer Miklós püspök úr kézfeltétele által.

2007-től 2010-ig Gödöllőn szolgáltam Szecsődi Péter plébános mellett.

Káplántársam és szomszédom volt Gyurkovics István atya, fiatal pap barátom, aki jelenleg Aszód plébánosaként végzi lelkipásztori szolgálatát. A gödöllői plébánia volt számomra „az első szerelem” szolgálati helyszíne.

Ezt követte két év szolgálat Salgótarjánban Varga András plébános mellett, valamint Kovács András, „Pici atya” mellett, akivel jó kapcsolatot ápolok.

2012-től 2019-ig Dunakeszin, a Szent Mihály-templomban folytatódott papi szolgálatom plébániai kormányzó minősítésben. Hét szép év volt ez rengeteg ajándékkal és kinccsel. Hiszem és tapasztalom, hogy a Jó Isten nagyon sok kincset rejt el életünk jelképes „szántóföldjébe”, és nem kell mást tenni, mint kitartóan munkálkodni, keresni, „túrni a földet”. 2019-ben egy szükséghelyzet miatt újból Gödöllőre kerültem Hugyecz János, Janó atya mellé. Visszatértem oda, ahol egyszer már papként voltam. Érdekes tapasztalat: például akit első osztályban hittanra tanítottam, immáron 19 éves, és lassan a szentségi házasságra készül. Közben elrepült 12 év. Idén hivatalos levelet kaptam Marton Zsolt püspök úrtól, amiben az állt, hogy 2021. augusztus 1-jei hatállyal Dány plébánosa, illetve Kóka és Zsámbok plébániai kormányzója leszek. Örömmel fogadtam püspök úr döntését. Elvárások nélkül, nyitott szívvel érkeztem meg új szolgálati helyeimre. Magamról egy pár dolgot szeretnék még megemlíteni: a kókai plébánián már többször aludtam, illetve a kókai templomban már többször imádkoztam még Dóbiás Zalán atya plébánossága idején, akivel egy papi baráti körbe tartozom. Szeretem a labdarúgást, Fradi szurkoló vagyok, válogatott mérkőzésekre szoktam járni, szurkolni – csak amikor belefér az időmbe (nagyon sokszor nem fér bele). Közel áll hozzám a fokolár lelkiség és a cursillo mozgalom.

Gyermekkorom óta komolyan gondolom, hogy az életszentségre való meghívás 100%-ban realitás, az evangélium élhető, különben egyikre sem kaptunk volna meghívást Jézus Krisztustól. Hiszem, hogy Isten olyan boldogsággal akar és tud megajándékozni bennünket, ami mindennél nagyobb boldogság, amit senki és semmi nem vehet el tőlünk. Feladatnak tekintem naponta keresni az élő Istent. Ott keresni, ahol megtalálható, ahol megmutatja magát. Fontos részének érzem keresztény életünknek, hogy a szeretet Istenének szavakban, tettekben ki kell fejezni a magunk életének szeretetválaszait. Bármilyen kapcsolatot nézünk, az a szeretet által él. Papi jelmondatomat írtam a fejléc alá, a Lukács evangélium 4. fejezetének 18. verse részletét: „Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek…” Amikor elbizonytalanodtam, a Jó Isten ezzel a mondattal erősített meg engem. Ezzel utat és célt mutatott életemnek. Ebben az Igében igyekszem élni emberi, keresztény és papi életemet. Azt kívánom – és kérem – a kedves testvéreknek (meg persze önmagamnak is), hogy közösen haladjunk azon az úton, amelyen a Jó Isten ma nagyon konkrét módon vezetni szeretne bennünket. Isten tegye teljessé mindnyájunk életében azt a jót, amit elkezdett bennünk kegyelme által. Tapasztaljuk meg az élő hit csodáját! Isten szeretete és kegyelme legyen naponta velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Kóka, 2021. augusztus 17.                               

Kozsuch Zsolt atya

 

Istennek szüksége van olyan emberekre, akik elviszik a világba megbocsátását és irgalmasságát.                                            

Ferenc pápa

 

SZENTMISÉK  AUGUSZTUS 23 –  AUGUSZTUS 29

24. Kedd: 07:00 Béke utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

27. Péntek: 18:00 E hónapban elhunytjainkért;

28. Szombat:18:30 Máriabesnyői zarándokokért;

29. Vasárnap: 11:00 Aranyos Imre lelki üdvéért, halálának 8. évfordulójára.

                                 Faragó Endre lelki üdvéért, halálának 6. évfordulójára,

                                 valamint az Aranyos és Faragó család élő és elhunyt tagjaiért,

                                 hálából a Szűzanya segítségéért;

                                 Laczkó Lajos és felesége Raj Rozália valamint

                                 Raj Lajos és felesége Varró Magdolna és

                                 Nagy Lajos lelki üdvükért;

                                 Ujfalusi Rafael és felesége, valamint lányuk Mária lelki üdvéért;

______________________________________________________

Előre hirdetjük, szeptember 05-én, vasárnap 11:00-kor tanévnyitó szentmise (Veni Sancte) lesz templomunkban, melyen hívjuk és kérjük a Szentlelket, hogy áradjon ki gyermekeinkre. Arra kérjük az iskolásokat, hogy az eddigi évekhez hasonlóan hozzák el a templomba az iskolatáskájukat, hogy plébánosunk megáldhassa azokat.
______________________________________________________

Elhunytak:     

           Szabó Imre Körtefa u. 9.       

            Koncz Rozália Újszőlő u. 23.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 07:00
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364

Egyházadó: Gyenesné Marika 06-20-256-4067
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja